School’s authorities

Founder: mgr inż. arch. Arkadiusz Hołda

Rector: prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski