Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczno-Artystyczna

UMIĘDZYNARODOWIENIE UCZELNI

 • Wymiana międzynarodowa studentów i pracowników Uczelni, zastosowanie i wdrażanie wypracowanych rozwiązań poznanych w toku zdobywania doświadczeń zagranicznych.
 • Rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych pracowników i studentów w procesie mobilności poprzez udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach i wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspieranie działań innowacyjnych.
 • Doskonalenie infrastruktury Uczelni oraz doskonalenie systemu obsługi studenta, także pod kątem studentów z zagranicy.
 • Organizowanie konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Wymiana pracowników w zakresie wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych oraz naukowych i wdrażanie doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań zdobytych zagranicą.
 • Rozpoznawalność i uznawalność międzynarodowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w procesie ewaluacji zawodowej pracowników.
 • © 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 202 50 34, fax. 32 252 28 75, mail:
  Wydział Zabrze, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 27 11 327, fax. 32 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie