Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczno-Artystyczna

UZNANIE MOBILNOŚCI DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW

Studenci WST w Katowicach wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ aby zaliczyć semestr zobowiązani są do zdobycia odpowiedniej ilości punktów ECTS podczas pobytu na stypendium.

Dokumentem określającym liczbę punktów oraz przedmioty, które powinien zrealizować student jest Learning Agreement (porozumienie o programie zajęć). LA jest ustalany indywidualnie i podpisywany przed wyjazdem.

W sytuacji gdy jakiś przedmiot w uczelni macierzystej jest kontynuowany przez więcej niż jeden semestr może zaistnieć potrzeba aby student, przed rozpoczęciem kolejnego semestru, nadrobił dany przedmiot po powrocie z uczelni partnerskiej. Takie sytuacje powinny jednak należeć do rzadkości.

Wyjazd pracowników WST w Katowicach do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ jest wliczany do dorobku naukowego.

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 202 50 34, fax. 32 252 28 75, mail:
Wydział Zabrze, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 27 11 327, fax. 32 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie