Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Szkolenie Kurs Sketchup Katowice Śląsk

Kurs Sketchup

Skorzystaj z dofinansowania do 80% na realizację dowolnego szkolenia dla pracowników i pracodawców firm MMŚP szczegóły: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Celem edukacyjnym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi programu Sketchup. Uczestnik będzie posiadać wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących modelowania 3D . Będzie posiadać umiejętności z zakresu pobierania modeli i modyfikacji; zmian ustawień czy tworzenia animacji. Będzie posiadać kompetencje do posługiwania się poznanymi narzędziami programu takimi jak modelowanie obiektów np. wnętrze mieszkania, budynek od zewnątrz. W efekcie końcowym będzie umiał samodzielnie rozbudować programu o kolejne wtyczki za pomocą Extension Warehouse zwiększając dzięki temu jego możliwości.

PROGRAM KURSU

 • Wprowadzenie do programu Sketchup - Uruchomienie programu Środowisko pracy Konfigurowanie programu. Poruszanie się w programie (nawigacja)
 • Podstawowe narzędzia rysunkowe
 • Podstawowe narzędzia modyfikujące
 • Pozostałe narzędzia rysunkowe - Frehand, Rotated Rectangle, Polygon, Arc, 2 Point Arc, 3 Point Arc, Pie
 • Grupy i komponenty
 • 3D Warehouse - Pobieranie modeli, modyfikacja
 • Warstwy - Tworzenie warstw, przypisywanie obiektów do warstw, praca z warstwami
 • Style - Zmiana stylu, edycja stylu
 • Widoki - Korzystanie z widoków predefiniowanych, zmiana ustawień 3D - perspektywa, aksonometria, perspektywa dwuzbiegowa
 • Praca na przekrojach - Tworzenie przekroi i ich edycja, uaktywnianie
 • Sceny - Tworzenie scen, aktualizowanie scen (warianty projektowe, prezentowanie projektu), tworzenie animacji
 • Materiały - Nakładanie materiałów na obiekty,edytowanie materiałów
 • Zmiękczanie
 • Modelowanie obrysu wnętrza na podstawie rzutu rastrowego
 • Modelowanie na podstawie dokumentacji w postaci pliku dwg - Import dwg
 • Opisywanie projektu - Narzędzia Tape Measure Tool, Dimension, Protractor, Text, 3D Text
 • Usprawnienia nawigowania w 3D - Position Camera, Look Around, Walk
 • Ustawienia słońca
 • Ustawienia cienia
 • Sandbox - Modelowanie terenu - Wykorzystanie narzędzi Sandbox do modelowania terenu
 • Wtyczki - Instalowanie wtyczek za pomocą Extension Warehouse, omówienie wybranych wtyczek, modelowanie za ich pomocą
 • Modelowanie obiektów w programie np. wnętrze mieszkania, budynek od zewnątrz
 • Zapisywanie efektów pracy

GRUPA DOCELOWA

Kurs SketchUp przeznaczony jest dla osób zainteresowanych modelowaniem 3D np. architekci, architekci wnętrz, projektanci wnętrz, architekci krajobrazu, projektanci ogrodów oraz wszystkich innych projektantów pracujących zarówno indywidualnie, jak i w zespołach.

OSOBA PROWADZĄCA

dr inż. arch. Barbara Urbanowicz - Główny projektant i właścicielka Urbanowicz Studio Architektury. Doświadczenie zdobyte dzięki wieloletniej współpracy ze znanymi biurami architektonicznymi. Pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Komputerowe wspomaganie projektowania, Projektowanie komputerowe CAD.

Zapisy ON-LINE lub osobiście w siedzibie WST: Katowice, Rolna 43.

TERMIN KURSU: 20.11 - 22.01

powrót

kierunek
Kurs Sketchup

rodzaj:
kurs

czas trwania:
30 godzin

koszt szkolenia:
1000 zł

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie