Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Szkolenie Kurs Sketchup Katowice Śląsk

Kurs Sketchup

Skorzystaj z dofinansowania do 80% na realizację dowolnego szkolenia dla pracowników i pracodawców firm MMŚP szczegóły: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Cel kursu

Celem edukacyjnym kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi programu Sketchup. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących modelowania 3D (zasady pracy w przestrzeni 3D Linia, prostokąt, okrąg o określonych wymiarach , linie i punkty charakterystyczne, Prowadnice, Push/Pull Move - przesuwanie i kopiowanie, Rotate - przesuwanie i kopiowanie, Follow me, Scale - skalowanie i odbicie lustrzane , Offset ,Frehand, Rotated Rectangle, Polygon, Arc, 2 Point Arc, 3 Point Arc, Pie). Nabędzie umiejętności z zakresu samodzielnego modelowania obiekty 3D. Zdobędzie umiejętności do z zakresu tworzenia grup, komponentów oraz ich edycji; pobierania modeli i modyfikacji; tworzenia i pracy z warstwami; przypisywania obiektów do warstw; zmian i edycji stylu; korzystania z widoków predefiniowanych; zmian ustawień 3D – perspektywa, aksonometria czy perspektywa dwuzbiegowa, tworzenia przekroi – uaktualnianie i edycja; tworzenia i aktualizowania scen (warianty projektowe, prezentowanie projektu); tworzenia animacji. Nabędzie kompetencje do posługiwania się poznanymi narzędziami programu Sketchup takimi jak modelowanie obiektów np. wnętrze mieszkania, budynek od zewnątrz - w zależności od preferencji i sprawności kursantów. Będzie umiało samodzielnie rozbudować programu o kolejne wtyczki za pomocą Extension Warehouse zwiększając dzięki temu jego możliwości. Nauczy się korzystać z narzędzi programu Tape Measure Tool, Dimension, Protractor, Text, 3D Text, Position Camera, Look Around, Walk oraz Sandbox.

Adresaci kursu

Kurs SketchUp przeznaczony jest dla osób zainteresowanych modelowaniem 3D np. architekci, architekci wnętrz, projektanci wnętrz, architekci krajobrazu, projektanci ogrodó oraz wszystkich innych projektantów pracujących zarówno indywidualnie, jak i w zespołach.

Program kursu

1. Wprowadzenie do programu Sketchup - Uruchomienie programu Środowisko pracy Konfigurowanie programu Poruszanie się w programie (nawigacja)

2. Podstawowe narzędzia rysunkowe

 • Zasady pracy w przestrzeni 3D Linia, prostokąt, okrąg o określonych wymiarach|
 • Linie i punkty charakterystyczne
 • Prowadnice

3. Podstawowe narzędzia modyfikujące

 • Push/Pull Move - przesuwanie i kopiowanie
 • Rotate - przesuwanie i kopiowanie
 • Follow me - różne zastosowania Scale - skalowanie i odbicie lustrzane
 • Offset

4. Pozostałe narzędzia rysunkowe - Frehand, Rotated Rectangle, Polygon, Arc, 2 Point Arc, 3 Point Arc, Pie

5. Grupy i komponenty

 • Cel tworzenia grup i komponentów
 • Tworzenie komponentów
 • Edycja komponentów
 • Metody zaznaczania obiektów

6. 3D Warehouse - Pobieranie modeli, modyfikacja

7. Warstwy - Tworzenie warstw, przypisywanie obiektów do warstw, praca z warstwami

8. Style - Zmiana stylu, edycja stylu

9. Widoki - Korzystanie z widoków predefiniowanych, zmiana ustawień 3D - perspektywa, aksonometria, perspektywa dwuzbiegowa

10. Praca na przekrojach - Tworzenie przekroi i ich edycja, uaktywnianie

11. Sceny - Tworzenie scen, aktualizowanie scen (warianty projektowe, prezentowanie projektu), tworzenie animacji

12. Materiały - Nakładanie materiałów na obiekty,edytowanie materiałów

13. Zmiękczanie

14. Modelowanie obrysu wnętrza na podstawie rzutu rastrowego

15. Modelowanie na podstawie dokumentacji w postaci pliku dwg - Import dwg

16. Opisywanie projektu - Narzędzia Tape Measure Tool, Dimension, Protractor, Text, 3D Text

17. Usprawnienia nawigowania w 3D - Position Camera, Look Around, Walk

18. Ustawienia słońca

19. Ustawienia cienia

20. Sandbox - Modelowanie terenu - Wykorzystanie narzędzi Sandbox do modelowania terenu

21. Wtyczki - Instalowanie wtyczek za pomocą Extension Warehouse, omówienie wybranych wtyczek, modelowanie za ich pomocą

22. Modelowanie obiektów w programie np. wnętrze mieszkania, budynek od zewnątrz

23. Zapisywanie efektów pracy

Zapisy ON-LINE lub osobiście w siedzibie WST: Katowice, Rolna 43.

powrót

kierunek
Kurs Sketchup

rodzaj:
kurs

czas trwania:
35 godzin

koszt szkolenia:
1000 zł

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie