Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Dzień Otwarty 08.06.2018

Dzień Otwarty 08.06.2018

Już dzisiaj zapraszamy na kolejny Dzień Otwarty na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w Katowicach, który odbędzie się 8 czerwca 2018 roku. 
Trochę naukowo, trochę rozrywkowo przedstawimy „w pigułce” smak studenckiego życia. Przyszłym studentom otworzymy drzwi sal wykładowych, laboratoriów oraz pracowni warsztatowych, w których prowadzone są zajęcia. 
Zainteresowani studiami będą mogli skorzystać z wyjątkowych promocji, a także uczestniczyć w wykładach akademickich, warsztatach modowych, graficznych bądź rysunkowych, które specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy. 
Uczestnicy Dnia Otwartego będą mieli do swojej dyspozycji punkty informacyjne. Każdy będzie mógł spotkać się i porozmawiać z wykładowcami oraz studentami Uczelni, którzy chętnie udzielalą informacji: jak się studiuje, czy kadra jest bardzo wymagająca, czy poza nauką Uczelnia również organizuje jakieś wydarzenia, eventy dla swojej młodzieży itp.
Wszystkie wydarzenia na bieżąco publikowane są m.in. w aktualnościach na stronie: www.wst.com.pl oraz https://www.facebook.com/wstkatowice/

REGULAMIN PROMOCJI „Dzień Otwarty”
Czas trwania 08.06.2018 – 08.06.2018 r.
§  Promocja „Dzień Otwarty” dotyczy tych osób, które ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów (licencjackich, inżynierskich bądź jednolitych magisterskich) i obejmuje skorzystanie z promocji do 900 zł (w opłacie wpisowej oraz opłacie czesnego w semestrze pierwszym).
a. w okresie promocji opłata wpisowa wynosi 1 zł na każdym kierunku studiów.
b. objęta promocją obniżka czesnego wynosi 201 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka.
c. objęta promocją obniżka czesnego wynosi 401 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, grafika, wzornictwo.
§  W przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa w pkt 1b i 1c dotyczy ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.
§  Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat na studia, który zapisze się na studia i złoży wymagane dokumenty w terminie objętym okresem promocji, czyli w dniu 08.06.2018 r. , w godz. 8.30 – 15.30  
§  Promocja skierowana jest również do tegorocznych maturzystów, którzy nie otrzymali jeszcze świadectwa maturalnego i zamierzają studiować w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Osoby te zobowiązane są złożyć wszystkie dokumenty rekrutacyjne, za wyjątkiem świadectwa dojrzałości dołączając oświadczenie o zobowiązaniu dostarczenia brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie.
§  Promocja „Dzień Otwarty” dotyczy osób rekrutujących się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które posiadały już status studenta WST.
§  W przypadku rezygnacji ze studiów w I semestrze studiów, uczestnik traci przyznany w promocji rabat na opłatę czesnego.
§  Promocja „Dzień Otwarty” nie dotyczy studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych oraz nie łączy się z pozostałymi promocjami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (oprócz promocji „SZKOŁA PARTNERSKA”).
§  Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie, zostać wydłużony lub przedterminowo zakończony.
 

więcej informacji znajdziesz tutaj

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie