Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Informacja dot. zawieszenia zajęć

Szanowni Państwo, 
w związku z koniecznością ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, JM Rektor WST w Katowicach podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w dniach od 12.03.2020 – do odwołania.  

Na polecenie JM Rektora, każdy pracownik dydaktyczny, dydaktyczno-badawczy oraz naukowy zobowiązany jest do:
Przygotowania pisemnych opracowań treści wykładów, seminariów i ćwiczeń, które zgodnie z planem zajęć powinny być realizowane w terminie od dnia zawieszenia zajęć tj. od 12.03.2020 r. do dnia ponownego podjęcia zajęć. Treści te powinny zapewnić studentowi możliwość samodzielnego osiągnięcia efektów uczenia się, zaplanowanych do realizacji na tych zajęciach.
Poinformowania o formie i metodach weryfikacji efektów osiągniętych przez studenta (prace pisemne, kolokwium pisemne itp.).
Przesłania opracowanych treści do Działu Kadr oraz do kierowników katedr w terminie do piątego dnia każdego miesiąca. Na tej podstawie zostanie rozliczony czas pracy pracowników akademickich w powyższym terminie.
Opiekunowie poszczególnych kierunków studiów lub prowadzący poszczególne przedmioty są zobowiązani do dystrybucji treści i wymagań zaliczeniowych wśród studentów.
Każdy pracownik administracji, dydaktyczny, dydaktyczno-badawczy oraz naukowy pozostaje w tym czasie do dyspozycji JM Rektora WST w Katowicach oraz Dziekana Wydziału.
Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, będziemy na bieżąco informować Państwa o wszelkich zmianach. 

Z poważaniem:
 Dominika Kalita
Kierownik Rektoratu

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie