Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Informacja w sprawie sposobu prowadzenia zajęć w strefie czerwonej z dnia 26.10.2020 r. – wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego*

„Na obszarze czerwonym zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Natomiast decyzją Rektora stacjonarnie (w uczelni) będą mogły być realizowane te zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być zrealizowane zdalnie (np. zajęcia w laboratoriach, warsztaty, zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych), a także zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.”
 
Powyższa informacja dotyczy wszystkich kierunków studiów prowadzonych na naszej Uczelni. Prosimy zatem, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 260/WST/2020, o ustalenie terminów zajęć praktycznych ze studentami i powiadomienie opiekunów kierunków studiów w Dziekanacie o tych terminach w celu organizacji zajęć na budynku uczelni.
 
„Kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, dla których określono standardy kształcenia, musi uwzględniać szczególne rozwiązania przewidziane w tych standardach” (w przypadku WST dotyczy takich kierunków jak: architektura, pielęgniarstwo i kierunek lekarski), co również uwzględniono w Zarządzeniu Rektora nr 260/WST/2020, dlatego organizacja zajęć na tych kierunkach różni się od ustaleń dla pozostałych kierunków.

*Źródło

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie