Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

KONKURS NA EX LIBRIS

KONKURS NA EX LIBRIS

Zapraszamy Studentów i Pedagogów WST do udziału w konkursie na EX LIBRIS posiadający w Polsce 500-letnią tradycję.
Ekslibris (łac. ex libris) jest emblematem właściciela, znakiem własnościowym książki najczęściej wykonanym w technice graficznej. Znajduje się na nim imię i nazwisko właściciela książki lub np. jego stylizowane inicjały albo nazwa instytucji. Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. W prostszej formie może to być też np. pieczątka. Tworzeniem ekslibrisu zajmowało się wielu znanych grafików, rytowników i typografów. Dlatego ideą konkursu jest zaangażowanie twórców – Pedagogów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, jak i ich wychowanków, Studentów.
 
Warunki uczestnictwa

Inicjatorem Konkursu na Ex libris jest Biblioteka Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz dr hab. Teresa Frodyma.
Konkurs pod patronatem Rektora WST prof. WST dr inż. arch. Andrzeja Grzybowskiego oraz Kanclerza WST mgr inż. arch. Arkadiusza Hołdy.
 
1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
            I – studenci WST,
            II – nauczyciele akademiccy WST
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Każdy uczestnik składa na ręce organizatora dwie lub cztery oryginalne, sygnowane prace
w 1 egzemplarzu, wykonane w tradycyjnych technikach grafiki warsztatowej (wykluczona jest technika cyfrowa, fotografia, monotypia, ksero, rysunek), spełniające wymogi ekslibrisu tj. dedykacja ze zwrotem ex libris powinna być integralnie związana z polem kompozycji, powinna zawierać imię i nazwisko właściciela, nazwę lub inicjały, a w przypadku dodatkowego tekstu należy go podać (lub jego tłumaczenie) w Karcie Zgłoszenia;
4. Temat ekslibrisu jest dowolny.
5. Okres wykonania ekslibrisu jest dowolny.
6. Wymiar dłuższego boku matrycy nie powinien przekroczyć 15 cm, a papieru max do 25 cm, ewentualnie passe partout do 10 cm;
7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, tj. wzbogacą kolekcję grafik Biblioteki Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Odpowiednie oświadczenie o darowiźnie autorskich praw majątkowych do prac zawarte są w Karcie Zgłoszenia (punkt o darowiźnie w Karcie Zgłoszenia).
8. Każdy uczestnik otrzyma od obdarzonego podziękowanie i potwierdzenie aktu darowizny
wraz z numerem katalogowym dzieła.
9. Każdy uczestnik wyraża zgodę reprodukowanie prac w materiałach promocyjnych Organizatora oraz Uczelni, materiałach dotyczących wystawy oraz na umieszczania i przetwarzanie swoich danych osobowych (np. media, Internet, strona Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach).
10. Każdą pracę należy na odwrocie (ołówkiem) opatrzyć kolejnym numerem z Karty Zgłoszenia 
oraz  imieniem i nazwiskiem.
11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia czy zaginięcia prac.
12. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zgłoszenia poniżej 8 uczestników w jednej kategorii.
 
Terminy
1. Ostateczny termin nadsyłania (data stempla pocztowego) lub dostarczania osobistego prac wraz z wypełnioną i podpisana Kartą Zgłoszenia upływa 22 stycznia 2017, adres : Biblioteka Wyższej Szkoły Technicznej, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, z dopiskiem EX LIBRIS.
2. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Obrady odbędą się 27 stycznia 2017 w Bibliotece WST.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej         25 lutego 2017 (sobota), godz. 12.00 w Bibliotece Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
Wystawa pokonkursowa potrwa do 08 kwietnia 2017.
 
http://www.wst.com.pl/download/force/files-konkursy-regulamin_exlibris.pdf


http://www.wst.com.pl/download/force/files-konkursy-karta_zgloszenia_exlibris.pdf


Nagrody
Autorzy najciekawszej pracy otrzymają dyplom oraz nagrody:
I kategoria – studenci WST: nagroda książkowa oraz  zaproszenie (wartość 100 zł)  dla 2 osób do restauracji.
II kategoria – nauczyciele akademiccy WST: zaproszenie na wybrany koncert dla 2 osób do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
 
Kontakt
Biblioteka WST: Agnieszka Janda, tel. 32 60 72 429, mail: biblioteka@wst.com.pl  
Dr hab. Teresa B. Frodyma, tel. 695 277 397, mail: teresa@frodyma.pl
 

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie