Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

NAGRODA DLA ABSOLWENTKI WST

Wyróżnienie dla Marty Podsiadlik w Konkursie o Nagrody Katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich za Prace Dyplomowe i Kursowe z Zakresu Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju.
Do tegorocznej – XXVIII edycji konkursu katowickiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich – zostało nominowanych 15 prac, które wygrały pierwszy etap na pięciu uczelniach województwa śląskiego: Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu i Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu. Prace, z wyjątkiem jednej, zostały zaprezentowane podczas finału konkursu, który odbył się 14 listopada br. w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród odbyło się w ramach konferencji inaugurującej Forum Przestrzeni działającym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.
Wydarzeniu, obok wystawy prac, towarzyszyło również rozstrzygnięcie konkursów Architektura Roku 2017 oraz Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2017.
Ostatecznie Komisja Konkursowa przyznała dwie Nagrody Roku 2017 oraz trzy równoważne Wyróżnienia Roku 2017. 
Nagrodę Roku 2017 katowickiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego przyznano pracy pt.:
„Piesi w mieście - modelowe rozwiązania w projektowaniu miasta przyjaznego pieszym na przykładzie fragmentu Gliwic”
Autor: Mikołaj Cielniak
Promotor: dr inż. arch. Agata Twardoch
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
Praca odnosząc się do problematyki mobilności miejskiej, zawiera wieloaspektowe analizy, a także metodę rozwiązania zdiagnozowanych problemów na przykładzie miasta Gliwice. Projekt odnosi się do aktualnych wyzwań stojących przed miastami borykającymi się z problemami komunikacyjnymi i odpowiada na te problemy kreując odpowiednie przestrzenie dla pieszych użytkowników przestrzeni miejskiej.
Specjalną Nagrodę Roku 2017 katowickiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich przyznano pracy pt.:
„The South Bank 2.0 - koncepcja urbanistyczna integracji przestrzenno-funkcjonalnej zagospodarowania południowego nabrzeża Tamizy w Londynie”
Autor: Anna Lessaer
Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
Przedmiotem pracy jest rozwiązanie problemów urbanistycznych, będacych przedmiotem aktualnej dyskusji w Londynie. Praca uwzględnia szereg analiz urbanistycznych, których efektem jest projekt oparty na pragmatycznym wariantowaniu. Wnosi ona wiele istotnych wątków w tę dyskusję.
Wyróżnienia Roku 2017 katowickiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego przyznano pracom pt.:
    „Metody analizy statystycznej rynku nieruchomości w procesie powszechnej taksacji na przykładzie Katowic”
Autor: Beata Twardysko
Promotor: dr Adam Polko
Uczelnia: Uniwerstet Ekonomiczny w Katowicach
    „Re-kreacja - projekt zabudowy jednorodzinnej na szlaku rekreacji w Dąbrowie Górniczej”
Autor: Marta Oleksiak
Promotor: dr inż. arch. Wiesław Olejko
Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
    „Koncepcja zagospodarowania Starego Rynku w Częstochowie jako elementu systemu przestrzeni publicznych miasta”
Autor: Marta Podsiadlik
Promotor: mgr inż. arch. Sylwia Pawlikowska-Musiewicz
Uczelnia: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Prace cechują się rzetelnie przeprowadzonymi badaniami i analizami, które przysłużyły się w uzyskaniu wieloaspektowych rozwiązań na wysokim poziomie.
Fundatorami nagród w konkursie, dla prac merytorycznie związanych z województwem śląskim, są Marszałek Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.
W styczniu 2018 roku, w gmachu Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1 w Katowicach, planowana jest wystawa prac.
 

więcej informacji znajdziesz tutaj

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie