Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Nagroda za prace naukowe w 2019 r.

Nagroda za prace naukowe w 2019 r.
Ogłoszenie o rozpoczęciu 47. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Najważniejsze informacje

Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii i zasad:
  • prace inżynierskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
  • prace magisterskie - maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
  • rozprawy doktorskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
  • krajowe publikacje - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek.
Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:
  • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 30 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa) na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA – Wybitne osiągnięcia naukowe”
lub
w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Patrycją Sidor
tel. 22 522 57 31  |  e-mail: Patrycja.Sidor@miir.gov.pl

więcej informacji znajdziesz tutaj

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie