Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

NFZ szuka wsparcia

NFZ szuka wsparcia

  • NFZ poszukuje studentów, których wsparcie miałoby charakter praktyki w Narodowym Funduszu Zdrowia, polegającej głównie na wsparciu Telefonicznej Informacji Pacjenta oraz Infolinii Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. NFZ zapewnia materiały merytoryczne: skrypty i bazy wiedzy niezbędne do realizacji zadań oraz dostęp do aplikacji klienckiej pozwalającej na wykonywanie zadania związanego z odbieraniem telefonów od klientów. Oprócz tego bieżące wsparcie organizacyjne realizowane przez opiekuna praktyk. Niewykluczone jest również wsparcie w innych działaniach związanych z pandemią COVID-19.
  • Prawdopodobny termin rozpoczęcia udziału studentów w działaniu infolinii to połowa stycznia lub początek lutego 2021 r.
  • Uprzejmie prosimy zainteresowane Uczelnie o jak najszybsze, bezpośrednie zgłoszenia do NFZ - Osobą kontaktową z ramienia Funduszu jest Pan dyr. Piotr Kikosicki. Prosimy również o informację zwrotną z Uczelni o ewentualnych zgłoszeniach do NFZ i zawieranych porozumieniach, tak abyśmy zachowali bieżący pogląd o skali zainteresowania i przebiegu współpracy uczelni z całej Polski z NFZ.
  • Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące kluczowych aspektów projektu.

PODMIOT ORGANIZUJĄCY: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

 

ZAKRES KIERUNKÓW STUDIÓW: zdrowie publiczne, socjologia,psychologia, administracja, informatyka, analiza danych i pokrewne do wskazanych

 

CZAS TRWANIA WSPÓŁPRACY: planowo do 3 miesięcy dla konkretnego studenta, od 10 do 15 godzin tygodniowo – harmonogramy do ustalenia – dostosujemy wg potrzeb i możliwości ewentualnego zaliczenia

wsparcia udzielonego NFZ w poczet praktyk studenckich 

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA WSPARCIA: pierwsza grupa studentów – druga połowa stycznia, początek lutego 2021 r.

 

OCZEKIWANA LICZBA STUDENTÓW WSPIERAJĄCYCH: do 150 osób – szczegółowo określone w porozumieniu zawartym z uczelnią, zastrzegamy, że będziemy dostosowywać liczbę do ewentualnych potrzeb

 

TERMIN ZGŁOSZENIA UCZELNI: do 21 grudnia 2020 r. na adres pawel.kikosicki@nfz.gov.pl

 

OBSZAR DZIAŁANIA: praca zdalna, możliwa do realizacji ,,z domu’’, inne formy będą określone w porozumieniu

 

ZASADY WSPÓŁPRACY: Porozumienie z uczelnią – szczegółowe warunki zostaną określone na etapie negocjowania warunków porozumienia z daną uczelnią

 

OSOBA DO KONTAKTU I ZGŁOSZEŃ:

 

PAWEŁ KIKOSICKI

Dyrektor

Departamentu Obsługi Klientów

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

tel. (22) 572 64 85

kom. 502 051 319

e-mail. pawel.kikosicki@nfz.gov.pl

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie