Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Pierwsze Forum Konserwatorskie na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych .

Pierwsze Forum Konserwatorskie na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych .

Serdecznie zapraszamy wa naszych dydaktyków, studentów architektury, budownictwa i wszystkich zainteresowanych ochroną dziedzictwa kulturowego do wzięcia udziału w Pierwszym Forum Konserwatorskim,  organizowanym na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Forum Konserwatorskie  obejmować będzie prezentacje najnowszych osiągnięć nauki i techniki w szeroko pojętej ochronie dziedzictwa kulturowego i prezentacje realizacji konserwatorskich. Prezentuje osiągnięcia teoretyków i praktyków konserwacji, obejmujące badania historyczne, konstrukcyjne, chemiczne, biologiczne. Forum jest formą konfrontacji otwartą dla wszystkich którym bliska jest profilaktyka ochrony dziedzictwa kulturowego oraz konserwacji i rewaloryzacji obiektów i zespołów zabytkowych 

Tematyka Forum konserwatorskiego związana będzie z dwoma zagadnieniami. Pierwsze zagadnienie dotyczyło będzie śląskiej architektury betonowej. Drugie zagadnienie obejmować będzie stosowane metody konserwacji i restauracji architektury i rzeźby z betonu.

Termin: 8 czerwiec 2018 r. godz. 11.00
Miejsce: Aula Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 43

Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 6 czerwca 2018 r. na adres: cse@wst.com.pl

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie