Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

ZAPROSZENIE dla studentów WST na spotkanie z ekonomistą - Andrzejem Rzońcą.

W imieniu Zarządu Klubu Kapitału Śląskiego serdecznie zapraszam studentów WST 29 czerwca 2016 o godz. 17:00 na spotkanie z ekonomistą i nauczycielem akademickim - Andrzejem Rzońcą. 
Miejsce spotkania: Restauracja Łania w WPKiW.
Tematem spotkania będą "Perspektywy wzrostu polskiej gospodarki i jej otoczenia":
(I) prognozy wzrostu dla Pl na najbliższe dwa lata, 
(II) zewnętrzne zagrożenia dla wzrostu: Chiny, ryzyko kryzysów w gospodarkach wschodzących, słabość wzrostu w USA i Europie, nierówności, 
(III) odporność polskiej gospodarki na wstrząsy.
Jednocześnie dr Rzońca przedstawi swoja ocenę działań obecnego rządu wraz z analizą wpływu na gospodarkę.
Licząc na zainteresowanie tematem serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu. 
O potwierdzenie obecności proszę na adres mailowy kks@kks.pl, sms-em lub telefonicznie.
Ewa Pelc
Dyrektor Biura
tel. 605 454 061
Klub Kapitału Śląskiego
41-500 Chorzów, Aleja Łani 1
Dr Andrzej Rzońca w 2001 został absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na tej samej uczelni w 2005 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (na podstawie pracy Nie-keynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej: teoria i badanie wybranych krajów). W 2007 ukończył studia podyplomowe MBA na University of Minnesota.
Od 1998 do 2000 był stażystą w gabinecie politycznym i społecznym asystentem ministra finansów Leszka Balcerowicza. Później przez rok pracował w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Od 2003 jest pracownikiem naukowym Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej, od 2005 zajmuje stanowisko adiunkta. Był asystentem, a w latach 2004–2007 doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, stażystą w Europejskim Banku Centralnym i konsultantem w Banku Światowym. W 2007 został wiceprezesem zarządu i dyrektorem pionu analitycznego fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Był członkiem rad nadzorczych spółek prawa handlowego (w tym przewodniczącym RN Totalizatora Sportowego S.A.). Opublikował szereg artykułów naukowych w pismach branżowych, a także w prasie codziennej.
13 stycznia 2010 Senat (z rekomendacji senatorów Platformy Obywatelskiej) powołał go w skład Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie pracuje w Szkole Głównej Handlowej, i współpracuje z Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie pe

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie