Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczno-Artystyczna

Mechatronika - studia I stopnia

Studia Mechatroniki w woj. Śląskim, Katowice

OPIS KIERUNKU

Mechatronika to nowoczesny kierunek, który łączy ze sobą wiele dziedzin: mechanikę, elektronikę, informatykę czy automatykę. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, która ze względu na duże zapotrzebowanie rynkowe stwarza bardzo dobre perspektywy dla absolwentów tego kierunku. Najlepiej świadczy o tym bardzo szybko rozwijający się świat robotów. Studia pozwalają na zdobycie bardzo dobrego wykształcenia w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń.

SPECJALNOŚCI

 • NOWOŚĆ - SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE
 • Inżynieria medyczna
 • Kontrola i sterowanie w budynkach inteligentnych
 • Systemy inteligentne
 • Mechatronika pojazdów
 • Automatyka i sterowanie
 • Mechatronika przemysłowa

Kandydat na mechatronikę powinien:

 • Interesować się zagadnieniami technicznymi, informatyką, mechaniką, elektroniką itp.
 • Posiadać uzdolnienia techniczne, spostrzegawczość i umiejętności logicznego rozumowania,

STUDIA I STOPNIA

Studenci kierunku Mechatronika uzyskują kompletną wiedzą teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, m.in. w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, automatyki, elektroniki i robotyki. Studenci w trakcie studiów zdobywają niezbędne umiejętności projektowania i eksploatacji inteligentnych maszyn, pojazdów, sprzętów oraz specjalistycznej aparatury medycznej, diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w nowoczesnej gospodarce.

CZAS TRWANIA

3.5 roku studia inżynierskie (7 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek MechatronikaWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Programowanie robotów przemysłowych
 • Programowanie sterowników PLC
 • Wizualizacja danych procesowych w programach typu SCADA
 • Aktuatory i serwonapędy
 • Systemy wizyjne w mechatronice
 • Technologie informacyjne
 • Grafika inżynierska i zapis konstrukcji
 • Języki oprogramowania C, C++
 • Nauka o materiałach
 • Mechanika techniczna
 • Elektrotechnika
 • Technika cieplna / Technologie konwersji paliw i odnawialne źródła energii
 • Elektronika
 • Język programowania JAVA
 • Inżynieria wytwarzania
 • Mechatronika
 • Materiały inteligentne / Materiały metaliczne / Podstawy dynamiki obwodów i teorii sygnałów
 • Komputerowe wspomaganie w mechatronice
 • Teletransmisja / Budowa i programowanie mikrokontrolerów / Przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • Optoelektronika i sensoryka
 • Dynamika i sterowanie robotów

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku Mechatronika potrafią połączyć nowoczesną mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, robotyki, w sposób pozwalający na wyznaczenie przyszłych kierunków rozwoju. Przygotowani są do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą oraz diagnozowaniem układów mechatronicznych.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Zakłady przemysłu elektromaszynowego
 • Zakłady przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego
 • Firmy wdrożeniowe i eksploatacyjne urządzeń
 • Eksploatacja nowoczesnych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych
 • Własna działalność gospodarcza
 • Firmy z branży medycznej

kierunek
Mechatronika

rodzaj studiów
I stopnia (studia inżynierskie)

tryb studiów
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 3.5 roku (7 semestrów)
czesne za semestr: 2.100 zł (3 raty x 730 zł)

I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 3.5 roku (7 semestrów)
czesne za semestr: 1.950 zł (3 raty x 700 zł)

Zobacz zdjęcia


Finał Mistrzostw League of Legends - woj Śląskie, Katowice
Finał Mistrzostw League of Legends

Pracownia komputerowa - woj Śląskie, Katowice
Pracownia komputerowa

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 202 50 34, fax. 32 252 28 75, mail:
Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii , ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 27 11 327, fax. 32 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie