realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (studia jednolite magisterskie)

studia jednolite magisterskie - realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Studia na kierunku Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia umożliwiają poznanie całego procesu twórczego dzieła filmowego i telewizyjnego.

Student zdobędzie wiedzę i doświadczenie z zakresu posługiwania sie kamerą, aparatem cyfrowym, właściwego operowanie światłem, barwą oraz wykorzystania dźwięku i oprawy muzycznej. W trakcie zajęć student wykształci także umiejętność sprawnego posługiwania się językiem filmowym, wykorzystania różnych elementów literatury w realizacji dzieła filmowego oraz tworzenia i wykorzystania efektów specjalnych.

Program studiów umożliwi poznanie technik sztuki operatorskiej, technik montażu, przygotowania scenopisu, podstaw reżyserii filmowej, scenografii oraz organizacji produkcji filmowej.

kierunek
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
rodzaj studiów
studia jednolite magisterskie
tryb studiów
jednolite magisterskie - studia stacjonarne
czas trwania: 5 lata (10 semestrów)
czesne za semestr: 4.200 zł (4 rat x 1100 zł)
jednolite magisterskie - studia niestacjonarne
czas trwania: 5 lata (10 semestrów)
czesne za semestr: 4.000 zł (4 rat x 1.050 zł)

Biorąc udział w różnych projektach realizowanych podczas zajęć oraz w trakcie odbywanych praktyk student zdobędzie cenną umiejętność współpracy ze scenarzystą, reżyserem oraz innymi członkami zespołu tworzącego wspólne dzieło artystyczne.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał umiejętność świadomego kształtowania obrazu w dziełach filmu dokumentalnego, fabularnego i animowanego. Absolwent poprzez swoją twórczość będzie świadomie komunikować się z widzem oraz wywierać emocjonalny wpływ na odbiór swojego obrazu przez uwzględnienie wszelkich aspektów psychospołecznych potencjalnego odbiorcy.

Copyright 2010, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach polityka plików cookie

Google+