Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaKompleksowy program rozwoju Uczelni szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość projektu: 7 998 721,13 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 7 758 759,47 zł.

Cel projektu: Wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach poprzez:

 • opracowanie i realizację 3 zmodyfikowanych programów kształcenia na kierunkach:
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Architektura
 • Architektura
 • realizację wsparcia dla studentów w postaci trzech elementów:
 • szkoleń certyfikowanych i zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje,
 • wizyt studyjnych,
 • spotkań z pracodawcami w ramach form aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami
 • realizację warsztatów podnoszących komp. kadry kierowniczej i admin , dydaktycznej a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia
 • w okresie od 01.05.2019 do 30.04.2023 prowadzących do:

 • zwiększenia dostępności do programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności i podniesienie kompetencji praktycznych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, dla studentów na 3 kierunkach objętych wsparciem w projekcie, a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów WST ,
 • podniesienia kompetencji: zawod. i/lub analit. i/lub komunik. i/lub przeds., a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów WST
 • wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni, w tym podniesienia kompetencji osób należących do kadry kierowniczej i administracyjnej i osób należących do kadry dydaktycznejZapytania ofertoweZapytania ofertowe


Zapytania ofertowe 14.08.2019 - Zapytanie ofertowe "Modyfikacja programu kształcenia, przygotowanie sylabusów, opracowanie materiałów dydaktycznych, korekta językowa i edytorska na kierunku Architektura studia I oraz II stopnia"Zapytania ofertowe 14.08.2019 - Zapytanie ofertowe "Modyfikacja programu kształcenia, przygotowanie sylabusów, opracowanie materiałów dydaktycznych, korekta językowa i edytorska na kierunku Gospodarka Przestrzenna"Zapytania ofertowe 05.11.2019 - Zapytanie ofertowe "Dostawa licencji oraz kompleksowe wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) oraz Aplikacji Mobilnej (AM)" (1/11/19)Zapytania ofertowe 16.12.2019 - Zapytanie ofertowe "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług realizacji szkoleń dla studentów i pracowników WST (2/12/19)"Zapytania ofertowe 31.07.2020 - Zapytanie ofertowe "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług realizacji szkoleń dla studentów i pracowników WST (1/07/20)"© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie