Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe:

  • trwają dwa semestry,
  • zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym
  • zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:


Pozostałe dokumenty do wypełnienia w momencie składania dokumentów:

  • umowa finansowa
  • uiszczenie opłaty za studia (pierwsza rata lub całość)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Copyright 2010, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach polityka plików cookie

Google+