Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Konkursu dzieł twórczych "Pogląd młodych ludzi" w ramach Międzynarodowego projektu naukowego "Integracja europejska w edukacji, nauce i kulturze"

PRZEPISY
konkursu dzieł twórczych «Pogląd młodych ludzi»
w ramach Międzynarodowego projektu naukowego
«Integracja europejska w edukacji, nauce i kulturze»
 
1.                Przepisy ogólne
 
1.1.  Konkurs ma na celu:
·      stymulowanie i wspieranie kreatywnych inicjatyw młodzieży studenckiej;
·      zwiększenie wydajności ich potencjału twórczego;
·      rozwój zdolności twórczych młodzieży studenckiej;
·      identyfikacja najbardziej uzdolnionych studentów, zdolnych do niezależnej działalności twórczej i projektowej;
·      nabycie przez studentów doświadczenie w międzynarodowych programach konkursów kreatywnych;
·      zapewnienie międzynarodowej kreatywnej interakcji studentów, wymiany pomysłów w zakresie ich zainteresowań zawodowych i osobistych.
1.2. Konkurs odbywa się w ramach realizacji Międzynarodowego projektu naukowego „Integracja europejska w edukacji, nauce i kulturze”.
1.3. Rejestracja uczestników odbywa się na podstawie wniosku, który jest wysyłany na adres e-mail komitetu organizacyjnego nie później niż 15 marca 2020 r.
1.4. Wsparcie organizacyjne i informacyjne w konkursie zapewnia komitet organizacyjny.
 
2.                Procedura i warunki konkursu
 
2.1.      Tematem konkursu jest realizacja w twórczym rozwoju młodzieży idei współczesnych studentów na temat naszej planety i przyszłości ludzkiej cywilizacji, procesów integracyjnych w społeczeństwie, kulturze, sztuce.
Zawody prowadzone są w następujących kierunkach:
·      malowanie;
·      grafika;
·      fotografia artystyczna;
·      Sztuka i rzemiosło.
2.2.      Konkurs odbywa się w następujących nominacjach:
2.2.1.   Malowanie:
·      akademickie;
·      dekoracyjne.
2.2.2.   Grafika:
·      oryginalna;
·      wydrukowana.
2.2.3.   Fotografia artystyczna:
·      fotoskład;
·      plakat fotograficzny.
2.2.4.   Sztuka i rzemiosło:
·      tradycyjne;
·      nowoczesne.
2.3.      Kryteria oceny konkurencyjnych dzieł przedstawiono w załączniku 1.
2.4.      Procedura konkursu:
2.4.1.   W czasie konkursu tworzony jest Komitet Organizacyjny i Komisja Konkursowa (Ekspercka). Komitet Organizacyjny wykonuje prace informacyjne na temat konkursu, odbiera, rejestruje materiały przesłane na konkurs, organizuje i prowadzi konkurs. Komisja Konkursowa (Ekspercka) zatwierdza kierunki konkursu, określa kryteria wykonania dzieł, sprawdza i ocenia dzieła uczestników oraz podsumowuje wyniki konkurs.
2.4.2.   konkurs odbywają się w dwóch rundach:
1. runda. Podczas pierwszej rundy wybierane są najlepsze dzieła twórcze studentów, które są prezentowane zgodnie z wymogami konkursu, do udziału w drugiej rundzie. Wybór dzieł do udziału w drugiej rundzie konkursu dokonuje się od 15.3.2020 do 22.3.2020.
2. runda. W drugiej rundzie konkursu (od 23.3.2020 do 30.3.2020) dzieła twórcze wybrane przez Komisję Konkursową (Ekspercką) są wysyłane do Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (Polska) w celu podsumowania i wyłonienia zwycięzców (Załącznik 2). Na podstawie ustaleń Komisji Konkursowej (Eksperckiej) Studenci-Laureaci Konkursu otrzymują Dyplomy Zwycięzców w każdej nominacji oraz prezenci.
2.4.3.   W konkursie mogą wziąć udział studenci 1-5 kursów ukraińskich i polskich uczelni wyższych – partnerów.
2.4.4.   Opis dzieła twórczego jest akceptowany w języku angielskim.
2.4.5. Wyniki konkursu twórczego będą na stronie internetowej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (Polska).
 
3.                Kolejność zgłaszania dzieł do konkursu twórczego
 
3.1. Dla udziału w 1. rundzie. Zgłoszenia i wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres international.project.wst@gmail.com. Zgłoszenia należy przesyłać z adresu e-mail podanego w formularzu wniosku jako kontakt. Na konkurs nie można składać więcej niż trzech dzieł. Materiały każdego (indywidualnego) dziełg należy przesłać osobnym pismom przez e-mail. Formularz wniosku znajduje się w Załączniku 3.
3.2. Wiadomość e-mail powinna zawierać następujące pliki:
1. Zgłoszenie uczestnictwa;
2. Dzieło dla konkursu.
Zaleca się pisanie nazw dzieł i materiałów aplikacyjnych w języku angielskim, zaczynając od nazwiska autora: „Nazwisko_Tytul dzieła.jpg”, „Nazwisko_aplikacja.doc”.
3.3. 2. runda. Dzieła twórcze wybrane przez Komisję Konkursową (Ekspercką) są wysyłane przez Komitet Organizacyjny do Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (Polska) w celu podsumowania i zidentyfikowania zwycięzców. Dzieła zostaną zaprezentowane na sprzęcie multimedialnym.

4.                Wymagania dotyczące rejestracji dzieł konkursowych
4.1. Do udziału w konkursie nadesłanych dzieł sztuki wymagane są następujące wymagania:
• dostarczane są pliki graficzne zawierające zeskanowane lub wysokiej jakości obrazy dzieł kreatywnych (JPEG (jpg) nie mniej niż 300 dpi).
4.2. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do trzech zgłoszeń do konkursu.
4.3. Prace przygotowane przez jednego autora mogą brać udział w konkursie.
4.4. Wszystkie materiały przekazane organizatorom konkursu podczas jego przeprowadzenia i prezentacji najlepszych dzieł mogą być wykorzystane do reklamy i promocji konkursu, co nie wymaga dodatkowej koordynacji z uczestnikami.
 
 
 
 
 
 
Załącznik 1
do Przepisów konkursu dzieł twórczych
«Pogląd młodych ludzi»
 
 
 
Kryteria oceny dzieł twórczych konkursu:
 
ü  rozwiązanie kompozytowe
ü  pomysł autora
ü  oryginalność
ü  profesjonalizm wykonania
ü   związek z podanym tematem
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik 2
do Przepisów konkursu dzieł twórczych
«Pogląd młodych ludzi»
 
 
Komitet organizacyjny
 
Lyubov Bovnegra- dr, profesor prywatny, Narodowy Uniwersytet Obrony Obywatelskiej Ukrainy, Charkiw, Ukraina
Vira Burnazova– dr, docent, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiańsku, Berdiańsk, Ukraina
Olena Chukurna– dr hab, docent, Narodowy Uniwersytet Politechniczny w Odesie, Odesa, Ukraina
Marek Dziuk– mgr, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, Polska
Paweł Mikos– mgr, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, Polska
Tetyana Nestorenko– dr, docent, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiańsku, Berdiańsk, Ukraina
Iryna Ostopolets– dr, docent, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Slowiańsku, Slowiańsk, Ukraina
Anna Panasiewicz– mgr, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, Polska
Olga Shevchenko– dr, docent, Środkowoukrainski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Kropywnicki, Ukraina
Svitlana Surhova– dr, docent, Narodowy Uniwersytet im. Petra Mogyly, Mykolaiw,  Ukraina
Natalia Svitlychna– dr, docent, Narodowy Uniwersytet Obrony Obywatelskiej Ukrainy, Charkiw, Ukraina
 
 
Komisja konkursowa (ekspercka)
 
Aleksander Ostenda (Head)– dr, profesor WST, Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (Polska)
Grzegorz Walaszczyk– mgr, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, Polska
Vikroriia Lipych– dr, docent, Prorektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku, Berdiańsk, Ukraińa
Anastasiia Riabchuk– Borys Grinchenko Uniwersytet w Kilowie, Kyjow, Ukraina
Kateryna Shalvarova- Senior Lecturer, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Drahomanova, Kyjów, Ukraina
Olha Sova– PhD of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv, Ukraine
 
 

powrót

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie