Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

XVII FESTIWAL SZTUKI WYSOKIEJ 2016

REGULAMIN XVII FESTIWALU SZTUKI WYSOKIEJ 2016
 
1.      Zgłaszający pracę do Festiwalu Sztuki Wysokiej ma obowiązek wypełnić kartę zgłoszeniową i pisemnie potwierdzić akceptację regulaminu.
2.      Karta zgłoszeniowa powinna być podklejona do każdej zgłaszanej pracy (z tyłu pracy).
3.      Praca powinna być przygotowana do ekspozycji (oprawiona).
4.      Plik ze zdjęciem pracy należy przysłać do dnia 9 września 2016 r. mailem na adres: festiwal.sztuki.wysokiej@o2.pl
Plik powinien być w formacie jpg lub tif, wielkość ok. 10x10 cm, rozdzielczość 300 dpi.
W nazwie pliku należy wpisać imię i nazwisko oraz tytuł i technikę wykonania.
5.      Praca powinna być dostarczona do dnia 19 września 2016 r. (na koszt własny) do Galerii Stalowe Anioły w Bytomiu przy ul. Jainty 17.
6.      Autor zobowiązuje się odebrać pracę (osobiście lub przez pełnomocnika) po zakończeniu Festiwalu do dnia 30. 11. 2016 r..Po upływie tego terminu zostanie ona odesłana pocztą na koszt adresata na adres podany w karcie zgłoszeniowej.
 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.      Zgłaszający pracę do konkursu ma obowiązek wypełnić kartę zgłoszeniową i pisemnie potwierdzić akceptację regulaminu konkursu.
2.      Uczestnik konkursu jest zobowiązany do uregulowania opłaty konkursowej
w wys. 50zł do dnia 19.09. 2016 r.
3.      Uczestnik konkursu może skorzystać ze zwolnienia z opłaty konkursowej tylko
i wyłącznie w przypadku pomocy w pracach na rzecz Festiwalu.
Autor pracy zgłasza deklarację odpracowania opłaty konkursowej pisemnie wraz ze zgłoszeniem do konkursu.
 
PRZYZNANIE NAGRODY
1.      W skład jury wchodzą wykładowcy wyższych uczelni artystycznych oraz władze miasta Bytomia.
Członkowie jury wyłonią zwycięzcę oddając głos w dniu Festiwalu 24.09. 2016 r.
2.      Wręczenie nagrody i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu Festiwalu
24.09. 2016 r. po godz. 21.30.
3.       Wysokość nagrody pieniężnej pozostaje w gestii organizatorów i zostanie ogłoszona w dniu Festiwalu.
 
KONTAKT:
tel. 787 164 792, 533 66 77 46; festiwal.sztuki.wysokiej@o2.pl
Galeria Sztuki Użytkowej „Stalowe Anioły”, ul. Jainty 17  41-902 Bytom

powrót

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie