Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej na placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku, realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Rybnika.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji artystycznej instalacji świetlnej prezentowanej w otwartej przestrzeni publicznej placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku poprzez szerokie porównanie twórczych pomysłów.
 
Projektowana instalacja powinna wejść w relacje przestrzenne z otoczeniem i krajobrazem kulturowym, szanując istniejące uwarunkowania lokalizacyjne powinna ukształtować nową, atrakcyjną formę o wysokich walorach artystycznych. Koncepcja powinna być powiązana z symbolami miasta, jego historią, ze zmianami jakie zachodzą w nim obecnie i szeroko rozumianą społecznością lokalną. Instalacja za pomocą światła, powinna wnosić nową jakość do przestrzeni publicznej, uzupełniając nowe zagospodarowanie deptaka przebiegającego wzdłuż ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich. Koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne i przelotowy charakter placu. Forma powinna być możliwa do zrealizowania w przestrzeni publicznej.
 
W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz grupy projektowe złożone z osób fizycznych, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni.
Harmonogram konkursu:
-       Uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora z pytaniami do Regulaminu konkursu do dnia 13.11.2017 r.;
-       Termin złożenia prac konkursowych: 30.11.2017 r. do godz. 18.00;
-       Ogłoszenie wyników konkursu: 21.12.2017 r.
Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne.
Na nagrody pieniężne przeznacza się kwotę 15.000 zł, z następującym podziałem:
-       I nagroda – 7.000,- PLN brutto (słownie: siedem tysięcy złotych),
-       II nagroda – 4.000,- PLN brutto (słownie: cztery tysiące złotych),
-       III nagroda – 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych).
-       Nagroda internautów – 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych).
Nagroda internautów przyznana zostanie pracy, która otrzyma największą ilość głosów             w głosowaniu internetowym. Głosowanie przeprowadzone zostanie na stronie internetowej www.rybnik.eu w terminie od 11.12.2017 r. do 15.12.2017 r.
 
Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: konkursy@um.rybnik.pl
 
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: bip.um.rybnik.eu
w zakładce KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA → OGŁOSZENIA URZĘDOWE.
 

Więcej informacji: bip.um.rybnik.eu

powrót

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie