Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Ogólnopolski magisterski konkurs dyplomowy za 2019 r.

Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w
KONKURSIE O DOROCZNE NAGRODY TUP
za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej
obronione w 2019 roku

Zgodnie z Regulaminem Nagrody TUP każdy promotor, po uzyskaniu od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu określone
w Regulaminie, może wytypować do konkursu jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w ubiegłym roku.
Termin składania prac upływa 27 kwietnia 2020 r. o godzinie 12.30. Prace będą przyjmowane
w Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100 także przed tym terminem w dni powszednie, w godz. 9.30-12.30. Prace można również przesyłać pocztą lub kurierem, a o ich terminowym nadaniu decydować będzie data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 20 kwietnia br.

Karta zgłoszenia
Oświadczenie uczelni
Zasady organizacyjne

W sprawach organizacyjnych i regulaminowych informacji udziela sekretarz konkursu - e-mail: konkurs@tup.org.pl

Partnerem i sponsorem konkursu jest firma: ams

Więcej informacji: tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=121&lang=pl

powrót

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie