Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

studia podyplomowe bezpieczeństwo higiena pracy katowice śląsk BHP

CEL STUDIÓW

Celem edukacyjnym studiów podyplomowych jest wykształcenie specjalistów BHP. Studia maja na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i standardami. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu przepisów BHP, źródeł i zagrożeń w środowisku pracy oraz metod oceny ryzyka zawodowego. Nabędzie również umiejętności z zakresu obserwacji zjawisk i procesów dotyczących BHP, sporządzania rejestru wypadków przy pracy oraz rejestru potencjalnych zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy. Uczestnik nabędzie kompetencje do rozumienia działań udzielania pierwszej pomocy. Będzie potrafił współuczestniczyć w opracowaniu wytycznych w zakresie bezpiecznych zachowań z uwzględnieniem prawnych aspektów.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Po ukończeniu studiów absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie specjalista ds. BHP. Jego szeroka wiedza a przede wszystkim nabyte umiejętności praktyczne mogą być pomocne w zrozumieniu bezpiecznych zachowań w środowisku pracy. Umie współuczestniczyć w opracowaniu wytycznych w zakresie bezpiecznych zachowań z uwzględnieniem prawnych aspektów. Finalnie, absolwent jest specjalistą, którego wiedza i umiejętności pozwalają na zastosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

ADRESACI

Uczestnikami mogą być pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocnicy kierowników organizacji ds. zarządzania bezpieczeństwem, osoby które, chcą podjąć pracę w tym obszarze bądź osoby które chcą prowadzić samodzielną działalność szkoleniowo-profilaktyczną w tym obszarze.

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godz.)

kierunek
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
1.900 zł raty (3 x 680 zł)

WARUNKI REKRUTACJI

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie