Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studia podyplomowe Akademia Menedżera dla twórców i artystów Śląsk Katowice

Akademia Menedżera dla twórców i artystów- NOWOŚĆ

Studia podyplomowe Akademia Menedżera dla twórców i artystów Śląsk Katowice

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest nabycie przez menadżerów (twórców, artystów) specyficznych umiejętności takich jak: odporność psychiczna, kreatywność, praca zespołowa oparta na postawie wygrana - wygrana, umiejętność łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, wyciąganie wniosków z popełnianych błędów i wcielanie w życie innowacyjnych rozwiązań. Celem jest również zdobycie umiejętność pozyskiwania, przetwarzania informacji i ich właściwego wykorzystania w sposób wieloaspektowy i globalny w otaczającej nas rzeczywistości, nazywanej światem VUCA. Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli menedżera jako kreatora biznesu. Proponujemy różne formy dydaktyczne oraz warsztatową formę zajęć, dyskusje moderowane, case study, projekty szkoleniowe, pracę indywidualną i w grupach, kwestionariusze, ankiety, pracę z kamerą wideo.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do twórców i artystów, którzy:

  • inwestują w rozwój osobisty
  • chcą rozwinąć kompetencje zarządcze w świecie VUCA
  • planują rozpoczęcie kariery menedżera i chcą świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery zawodowej
  • pragną poszerzać swoje umiejętności

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do pełnienia roli menadżera. Będą posiadali wiedze z zakresu świata VUCA.

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godz.)

kierunek
Akademia Menedżera dla twórców i artystów

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
1700 zł (3 raty x 610 zł)

WARUNKI REKRUTACJI

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie