Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studia Podyplomowe Badania Kliniczne w Katowicach

Badania Kliniczne Metodologia, organizacja i zarządzanie w badaniach klinicznych

Studia Podyplomowe Badania Kliniczne w Katowicach

Cel studiów

Celem uruchomienia studiów Metodologia, organizacja i zarządzanie w badaniach klinicznych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach jest przekazanie słuchaczom aktualnej i szeroko rozumianej wiedzy z zakresu aktów prawnych oraz zasad etycznych regulujących obszar badań klinicznych. Nadrzędnym celem kształcenia na w/w studiach jest zapoznanie słuchacza z zasadami projektowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, w tym zbierania i analizowania danych oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, pracowników jednostek klinicznych i naukowych, działów medycznych, firm farmaceutycznych lub firm typu CRO (Contract Research Organization) i SMO (Site Management Organization), ośrodków prowadzących badania kliniczne oraz do osób zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie badań klinicznych.

Program:

 • Wstęp do badań klinicznych,
 • Zagadnienia prawne i etyczne w badaniach klinicznych
 • Podmioty uczestniczące w badaniach klinicznych i ich rola – pacjent, badacz, ośrodek
 • Podmioty uczestniczące w badaniach klinicznych i ich rola – sponsor, CRO, monitor
 • Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych
 • Badania kliniczne jako projekt
 • Statystyka i ekonomia w badaniach klinicznych
 • Komunikacja i marketing, GCP
 • Sylwetka absolwenta

  Priorytetem dla uczelni jest rozwój umiejętności praktycznych. Absolwent posiadając wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi, będzie umiał sprawnie poruszać się w obszarze zagadnień dotyczących branży farmaceutycznej oraz firm prowadzących badania kliniczne na rynku krajowym oraz międzynarodowym, będzie potrafił w pełni zaplanować i zorganizować proces związany z realizacją badań klinicznych pod kątem formalno-prawnym w ujęciu najbardziej aktualnych rozwiązań w tym zakresie.

  Kadra

  Studia będą prowadzone przez praktyków o dużym doświadczeniu z zakresu organizacji, zarządzania i nadzorowania badań klinicznych. Do współpracy zaproszeni zostali wybitni specjaliści z największych firm w kraju realizujących badania kliniczne.

  CZAS TRWANIA

  1 rok - 2 semestry (210 godz.)

  MIEJSCE

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Rejestracja prowadzona jest on line. Po zebraniu grupy przedstawiciel Uczelni kontaktuje się w sprawie dopełnienia formalności związanych z zapisaniem się na studia podyplomowe

  Rejestracja odbywa się ON-LINE natomiast zapisy i składanie dokumentów: w Dziale Rekrutacji WST: Katowice, Rolna 43.

  kierunek
  Badania Kliniczne

  rodzaj studiów
  studia podyplomowe

  czas trwania:
  1 rok (2 semestry)

  czesne za semestr:
  3800 zł (3 raty x 1320 zł)
  WARUNKI REKRUTACJI

  © 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie