Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne

Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Studia podyplomowe Interoperacyjność, certyfikacja, najnowsze systemy sterowania ruchem kolejowym, woj. Śląskie, Katowice

Interoperacyjność, certyfikacja, najnowsze systemy sterowania ruchem kolejowym

Studia podyplomowe Interoperacyjność, certyfikacja, najnowsze systemy sterowania ruchem kolejowym, woj. Śląskie, Katowice

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom studiów profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które umożliwią zarządcom infrastruktury jak i przewoźnikom zrozumieć dziedzinę, jaką jest nowoczesny transport kolejowy w kontekście kolei dużych prędkości. Studia podyplomowe w tej dziedzinie mają na celu rozwinąć rynek kolejowy wszystkim zarządcom infrastruktury kolejowej oraz przewoźnikom w krajach unii Europejskiej. Zagadnienia omawiane na zajęciach dotyczą przede wszystkim interoperacyjności kolei europejskich, ERTMS Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowy, zarządzania jakością w transporcie jak również prawa transportowego z naciskiem na dyrektywy Unii Europejskiej z zakresu Systemów Transportowych.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do pracowników branży kolejowej, szczególnie zarządców infrastruktury kolejowej jak i przewoźników kolejowych w ruchu pasażerskim i towarowym, których celem jest dalszy rozwój zawodowy.

Po ukończeniu studiów podyplomowych

Studium umożliwi zarządcom infrastruktury oraz przewoźnikom świadomie wykorzystywać zdobytą wiedzę i zrozumieć dziedzinę, jaką jest nowoczesny transport kolejowy w kontekście kolei dużych prędkości, a także umożliwi rozszerzyć i rozwinąć rynek kolejowy w krajach Unii Europejskiej.

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godz.)

kierunek
Interoperacyjność, certyfikacja, najnowsze systemy sterowania ruchem kolejowym

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
1.900 zł (3 raty x 680 zł)

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 202 50 34, fax. 32 252 28 75, mail:
Wydział Zabrze, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 27 11 327, fax. 32 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie