Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studia podyplomowe Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki, woj. Śląskie, Katowice

Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki

Studia podyplomowe Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki, woj. Śląskie, Katowice

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób o różnych specjalnościach i stażu zawodowym, które w swej działalności zawodowej spotykają się z problematyką ochrony konserwatorskiej, rewaloryzacji i konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Studia powstały przy współpracy ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice. Interdyscyplinarne Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki oferują bogaty program kształcenia. Obejmują zagadnienia ochrony konserwatorskiej dziedzictwa kulturowego, praktyczne metody rewaloryzacji i modernizacji zabytkowych obiektów i zespołów architektury i urbanistyki w szerokim ujęciu ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego (historia, teoria, uwarunkowania konserwatorskie w planach zagospodarowania przestrzennego).

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, a w szczególności architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa i innych specjalności oraz historyków sztuki, plastyków, nauczycieli, pracowników administracji różnych szczebli.

Po ukończeniu studiów podyplomowych

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i przygotowanie do wykonywania dokumentacji konserwatorskich zabytków nieruchomych . Studia te stanowią ważący element specjalizacji zawodowej, uznany przez SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich) , PZIiTB (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa) oraz SOZ (Służba Ochrony Zabytków).

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godz.)

kierunek
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
2.000 zł (3 raty x 710 zł)

WARUNKI REKRUTACJI

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie