Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studia podyplomowe Mechatronika dla Nauczycieli, woj. Śląskie, Katowice

Mechatronika dla Nauczycieli

Studia podyplomowe Mechatronika dla Nauczycieli, woj. Śląskie, Katowice

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe „Mechatronika dla nauczycieli” przygotowane zostały zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. W związku z tym, że mechatronika jest jedną z najnowocześniejszych specjalności funkcjonujących w polskim systemie kształcenia na poziomie średniego szkolnictwa technicznego, pojawiło się duże zapotrzebowanie na odpowiednio wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane i przeznaczone są dla nauczycieli chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Mechatronika. ponieważ rosnąca z roku na rok popularność tej specjalności powoduje, iż braki kadrowe są coraz bardziej odczuwalne. Taki stan rzeczy powoduje, że odpowiednio przygotowani nauczyciele są intensywnie poszukiwani na rynku pracy, co w kontekście niżu demograficznego oraz działań restrukturyzacyjnych w oświacie staje się niezwykle cenną zaletą oferowanych studiów.

Po ukończeniu studiów podyplomowych

Absolwent oprócz wiedzy merytorycznej z takich przedmiotów jak elektronika, informatyka, mechanika, automatyka i robotyka będzie przygotowany do przekazania wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych. Będzie posiadał również umiejętność obsługi sprzętu mechatronicznego.
Studia przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających przygotowania pedagogiczne.

CZAS TRWANIA

1.5 roku - 3 semestry (360 godz.)

kierunek
Mechatronika dla Nauczycieli

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1.5 roku (3 semestry)

czesne za semestr:
1.600 zł (3 raty x 570 zł)

WARUNKI REKRUTACJI

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie