Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Aktualne promocje

Korzystnie na StartDzień otwarty

REGULAMIN PROMOCJI „Dzień Otwarty”

Czas trwania 07.06.2019 – 07.06.2019 r.

 • Promocja „Dzień Otwarty” skierowana jest do kandydatów zapisujących się na studia w roku akademickim 2019/2020 i obejmuje skorzystanie z promocji do 1000 zł (w opłacie wpisowej oraz opłacie czesnego w semestrze pierwszym).
 • OPŁATA WPISOWA:

  • architektura, architektura wnętrz:podstawowa opłata wpisowa, która wynosi 500 zł w okresie promocji „DZIEŃ OTWARTY”, będzie wynosiła 1 zł.
  • budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, wzornictwo, grafika oraz informatyka: podstawowa opłata wpisowa, która wynosi 150 zł w okresie promocji „DZIEŃ OTWARTYT”, będzie wynosiła 1 zł.
  • pielęgniarstwo podstawowa opłata wpisowa wynosi 500 zł w okresie promocji „DZIEŃ OTWARTY”, będzie wynosiła 1 zł.

  OPŁATA ZA STUDIA:

  • budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka objęta promocją obniżka czesnego wynosi 201 zł w semestrze pierwszym.
  • architektura, architektura wnętrz, grafika, wzornictwo objęta promocją obniżka czesnego wynosi 401 zł w semestrze pierwszym.
  • pielęgniarstwo objęta promocją obniżka czesnego wynosi 201 zł w semestrze pierwszym
  • W przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa dotyczy ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.
 • Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat na studia, który zapisze się na studia i złoży wymagane dokumenty w dniu 07.06.2019r., w godz. 8.30 – 15.00.
 • Promocja skierowana jest również do tegorocznych maturzystów, którzy nie otrzymali jeszcze świadectwa maturalnego a chcą zapisać się na studia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Osoby te zobowiązane są złożyć wszystkie dokumenty za wyjątkiem świadectwa dojrzałości wraz z oświadczeniem o dostarczeniu brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie
 • Promocja „DZIEŃ OTWARTY” skierowana jest do osób rekrutujących się na pierwszy rok studiów: pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które miały już status studenta WST, lub złożyły już dokumenty rekrutacyjne.
 • Promocja nie dotyczy studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych oraz nie łączy się z pozostałymi promocjami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Szkoła PartnerskaSzkoła Partnerska

REGULAMIN PROMOCJI „SZKOŁA PARTNERSKA"

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach przyznania uczniom Szkół Partnerskich następujące bonifikaty:

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych:

 • na wszystkich kierunkach studiów opłatę wpisową w wysokości 1,00 zł (na podstawie legitymacji szkolnej lub świadectwa),
 • w pierwszym semestrze studiów dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka obniżoną opłatę czesnego o 200,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).
 • w pierwszym semestrze studiów dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika obniżoną opłatę czesnego o 300,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).

Wydział Nauk Medycznych:

 • na kierunku lekarskim opłata rekrutacyjna w wysokości 1 zł (opłata wpisowa 2400 zł).
 • na kierunku pielęgniarstwo opłata wpisowa w wysokości 1 zł.
 • w pierwszym semestrze studiów dla kierunku lekarskiego obniżoną opłatę czesnego o 2000,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).
 • w pierwszym semestrze studiów dla kierunku pielęgniarstwo obniżoną opłatę czesnego o 200,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).

W ramach współpracy Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach przyznaje nauczycielom następującą bonifikatę:

 • Rabat w wysokości 20% na studia podyplomowe skierowane do kadry nauczycielskiej.
 • Możliwość zorganizowania studiów podyplomowych, kursów i warsztatów dla nauczycieli w ramach prowadzonego Centrum Szkoleniowo Edukacyjnego WST zgodnie z potrzebami pracowników szkoły
 • Warunkiem uzyskania zniżki SZKOŁA PARTNERSKA jest poinformowanie o tym fakcie pracowników działu kwestura podczas wpłacania opłaty wpisowej za studia i okazaniem legitymacji szkolnej lub świadectwa z pieczątką szkoły.
 • Lista szkół partnerskich dostępna jest w dziale Kwestura.
 • W przypadku płatności czesnego w ratach zniżki o których mowa dotyczą ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.
 • Zniżki w ramach promocji Szkoła Partnerska łączą się z innymi promocjami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Zniżka rodzinna dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców.Zniżka Rodzinna

Studentom WST w Katowicach przyznawana jest zniżka w opłatach czesnego w wysokości 20% dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców studiujących jednocześnie w WST w Katowicach.

Zniżka przyznawana jest na okres jednego semestru na podstawie złożonego podania do Kanclerza przed rozpoczęciem semestru.

Powyższa promocja nie łączy się z Promocją Drugi Kierunek i Studiuję Dwa Kierunki w WST w Katowicach.

Promocja dla osób studiujących w Wyższej Szkole Technicznej jako drugiej uczelniDrugi Kierunek na innej uczelni

Promocja dotyczy osób studiujących na WST jako drugiej uczelni. Zniżka zostanie przyznana studentowi który przed podjęciem nauki w WST w Katowicach rozpoczął i jest studentem innej uczelni. Wysokość zniżki wynosi 20% na opłaty czesnego (opłata wakacyjna w pełnej wysokości).

Podstawą przyznania zniżki jest przedstawienie zaświadczenia z drugiej uczelni o posiadanym statusie studenta na semestrze objętym zniżką. Zaświadczenie takie przedstawia się w Kwesturze przed rozpoczęciem każdego semestru.

Powyższa promocja nie łączy się z Promocją Zniżka Rodzinna i Studiuję Dwa Kierunki w WST w Katowicach.

Promocja dla absolwentów studiów I stopnia Wyższej Szkoły Technicznej w KatowicachAbsolwent WST w Katowicach

Absolwenci WST w Katowicach studiów I stopnia, którzy zdecydują się kontynuować naukę na studiach II stopnia w WST w Katowicach opłacą 1 zł wpisowego .

Promocja dla osób studiujących dwa kierunki w Wyższej Szkole Technicznej w KatowicachStudiuję Dwa Kierunki w WST w Katowicach

Zniżka przyznawana jest studentom WST studiującym dwa kierunki w WST w Katowicach w wysokości 20% na opłatę czesnego (opłata wakacyjna w pełnej wysokości). W czasie jednoczesnego studiowania dwóch kierunków zniżka obowiązuje na obu kierunkach. W przypadku absolwentów zniżka przysługuje w wypadku podjęcia studiów na kierunku innym niż zakończone studia (nie dotyczy kontynuacji na II stopniu studiów).

UWAGA!!!

Kanclerz WST w Katowicach we współpracy z Działem Rozwoju i Promocji może podjąć decyzję o zorganizowaniu promocji nie zamieszczonej powyżej.

Punkt rekrutacyjny

woj. Śląskie,

Katowice, ul. Rolna 43
Biuro przy wejściu głównym
lub pok. A 011

tel. 32 60 72 440

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek / 08.30 - 15.00
 • sobota / 08.30 - 14.30 (w miesiącach lipiec - wrzesień - 9.00 - 14.00)
 • niedziela / 8.30 - 12.30 (w miesiącach lipiec - wrzesień - nieczynne)
Siedziba główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie