Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studia podyplomowe Urbanistyka i planowanie przestrzenne w woj. Śląskim, Katowice

Urbanistyka i planowanie przestrzenne

Studia podyplomowe Urbanistyka i planowanie przestrzenne w woj. Śląskim, Katowice

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dostosowanych do bieżących wymogów prawnych dotyczących szeroko pojętej gospodarki przestrzennej i odniesienie się do tych regulacji z punktu widzenia ich spójności merytoryczno-prawnej i możliwości praktycznego ich zastosowania. Przyjęty program wykładów uwzględnia wymagania związane z wieloma dziedzinami wiedzy i praktyki, a istotnymi dla wprowadzenia wszystkich obowiązujących przepisów odrębnych, które muszą być uwzględnione w gospodarce przestrzennej.

Program studiów obejmuje m. in. zagadnienia z zakresu problematyki przyrodniczej, technicznej, społecznej i ekonomicznej w planowaniu przestrzennym, zagadnienia kulturowe i krajobrazowe, problematykę prawną w planowaniu przestrzennym oraz rewitalizację terenów poprzemysłowych i centrów miast.

ADRESACI STUDIÓW

Studia interdyscyplinarne przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych, których praca zawodowa jest lub będzie związana z planowaniem przestrzennym, urbanistyką lub gospodarką przestrzenną.

Po ukończeniu studiów podyplomowych

Absolwenci są przygotowani do opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 5 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późn. zm.).

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godz.)

kierunek
Urbanistyka i planowanie przestrzenne

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
2.200 zł (3 raty x 770 zł)

WARUNKI REKRUTACJI

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie