AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Zgłaszanie dorobku naukowego

W związku z rejestracją dorobku naukowego pracowników AŚ i koniecznością uzupełniania Polskiej Bibliografii Naukowej, uprzejmie prosimy o przesyłanie danych bibliograficznych według załączonych formularzy. Informacje te trafiać będą do bazy Bibliografii Pracowników Akademii Śląskiej, którą opracowuje Biblioteka AŚ.

Akademii Śląskiej, którą opracowuje Biblioteka AŚ. Prace są rejestrowane wyłącznie na podstawie dostarczonych przez autorów publikacji (oryginałów lub kopii). Autor ma obowiązek złożyć pracownikowi Biblioteki AŚ pisemne Oświadczenie o afiliacji. Publikacje należy dostarczać do Biblioteki AŚ:

Dostarczane materiały powinny zawierać:
1. W przypadku artykułów:

 • pierwszą i ostatnią stronę artykułu,
 • informację o czasopiśmie: tytuł, rok wydania, numer, numery stron artykułu, doi.

2. W przypadku rozdziałów książek:

 • pierwszą i ostatnią stronę rozdziału (wraz z abstraktem i słowami kluczowymi),
 • okładkę, stronę tytułową i redakcyjną oraz spis treści książki.

3. W przypadku książek i monografii:

 • oryginalną publikację należy przekazać do Biblioteki AŚ.

ORCID

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników, w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych, bezpośrednio do systemu POL-on, numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

1. PBN - Logowanie i integracja z POL-on i ORCID - część 1 - link

2. Rejestracja konta PBN - link

3. Podłączenie profilu POL-ON - link

4. Jak przypisać ORCID ID do osoby w PBN? - film instruktażowy - link

Analizy bibliometryczne, potwierdzenie dorobku naukowego

Analizy opracowywane są dla pracowników na podstawie dostarczonego wykazu publikacji.
Spisy publikacji można wysłać w wersji elektronicznej na adres: biblioteka@wst.com.pl

Kontakt: Biblioteka Akademii Śląskiej
e-mail: biblioteka@wst.com.pl
tel. 603 498 998 | 32 60 72 429

Rejestrowanie dorobkuREJESTROWANIE DOROBKU

Dokumentowaniu podlega dorobek rozumiany jako publikacje wszystkich typów oraz prace z zakresu działalności artystycznej tworzone przez pracowników zatrudnionych w AŚ bez względu na rodzaj zatrudnienia , o ile prace posiadają afiliację Akademii Śląskiej.
Opis bibliograficzny pracy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (oryginału lub kopii publikacji).

Dokumentowane są publikacje wydane w formie drukowanej lub elektronicznej:

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych;
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte;
 • rozdział/fragment w książce naukowej;
 • redakcja naukowa monografii i prac zbiorowych;
 • referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych;
 • recenzje opublikowane w czasopismach;
 • patenty i wzory użytkowe;
 • pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma;
 • tłumaczenia;
 • opracowania, przedmowy;
 • komunikaty, sprawozdania;
 • wystawa;
 • praca artystyczna (film, grafika, obraz)
 • publikacje nie mające charakteru naukowego, np. prace dydaktyczne, popularyzatorskie;

Rejestrowanie dorobkuZGŁOSZENIE NOWEJ PUBLIKACJI

Zgłoszenie publikacji powinno nastąpić niezwłocznie od ukazania się publikacji.
Upoważnionemu pracownikowi Biblioteki AŚ:

 • dostarczając oryginał / kopię do Biblioteki AŚ,
 • przesyłając lik do publikacji / danych o publikacji,
 • wypełniając właściwą kartę zgłoszenia i przekazując jej podpisany oryginał do Biblioteki.
© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie