AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

UMIĘDZYNARODOWIENIE UCZELNI

Mobilność oraz internacjonalizacja Akademi Śląskiej są niezmiernie ważne dla strategii rozwoju naszej uczelni.

W ramach realizacji umiędzynarodowienia AŚ określiła następujące cele strategiczne:

 • podejmowanie działań na rzecz nawiązania współpracy z kolejnymi uczelniami w krajach UE oraz spoza UE
 • zwiększenie liczby studentów oraz pracowników biorących udział w programach międzynarodowych
 • organizowanie wspólnych z partnerami zagranicznymi konferencji naukowych
 • umiędzynarodowienie kadry naukowo-dydaktycznej
 • organizowanie wykładów gościnnych
 • rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych pracowników i studentów w procesie mobilności poprzez udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach i wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym.
 • wymiana międzynarodowa studentów i pracowników Uczelni, zastosowanie i wdrażanie wypracowanych rozwiązań poznanych w toku zdobywania doświadczeń zagranicznych.
 • wspieranie działań innowacyjnych.
 • doskonalenie infrastruktury Uczelni oraz doskonalenie systemu obsługi studenta, także pod kątem studentów z zagranicy.
 • rozpoznawalność i uznawalność międzynarodowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w procesie ewaluacji zawodowej pracowników.
 • - - - - - - -
  © 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie