AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

UMOWY DWUSTRONNE

Przy doborze instytucji partnerskich DWZ kieruje się m. in. następującymi kryteriami:

 • zgodność profilu instytucji partnerskiej z profilem uczelni macierzystej
 • zgodność kierunków studiów instytucji partnerskiej z profilem uczelni macierzystej
 • zbieżność efektów kształcenia
 • umiędzynarodowienie uczelni
 • oferta zajęć dodatkowych
 • infrastruktura uczelni
 • jakość edukacji
 • Po przeanalizowaniu tych kryteriów koordynatorzy programu Erasmus+ nawiązują kontakt z wybranymi uczelniami i przedstawiają ofertę AŚ

  Gdy obie strony są zainteresowane podpisaniem umowy międzyinstytucjonalnej, dział współpracy z zagranicą przygotowywuje umowę.

  Umowy zawierane są na formularzu dostępnym na stronie: www.erasmusplus.org.pl/formularz

  Jeśli jest taka możliwość, to przed podpisaniem umowy odbywa się spotkanie zainteresowanych stron.

  Wszelkich uzgodnień dt. umowy dokonują koordynatorzy programu Erasmus+. Osobą upoważnioną do podpisywania umów międzyinstytucjonalnych jest Rektor AŚ.

  Koordynatorzy programu Erasmus+ są odpowiedzialni za przestrzeganie warunków umowy z poszczególnymi uczelniami partnerskimi.

  Dział Współpracy z Zagranicą naszej uczelni jest w stałym kontakcie z działami współpracy z zagranicą uczelni partnerskich z którymi zawarte zostały umowy międzyinstytucjonalne.

  Aby zapewnić jak najwyższą jakość współpracy stosowane są następujące metody komunikacji: kontakt telefoniczny, mailowy oraz w miarę potrzeby i możliwości spotkania.

  Powyższe metody komunikacji są również używane aby usprawnić działania i dokonać oceny współpracy.

  © 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie