Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Sekretarki RODO Protokół dyplomatyczny kurs Katowice Śląsk

Akademia sekretarek w oparciu o RODO i protokół dyplomatyczny- NOWOŚĆ

Sekretarki RODO Protokół dyplomatyczny kurs Katowice Śląsk

Cel szkolenia

Nabycie przez pracowników sekretariatów, biur, recepcji i kancelarii umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w strukturach organizacji urzędu, instytucji, firmie motoryzacyjnej lub przedsiębiorstwa korporacyjnego oraz ich rozwój kompetencji organizacyjnych i komunikacyjnych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane dla osób, które chcą rozwijać swoje indywidualne predyspozycje oraz kompetencje w prowadzeniu i organizowaniu kancelarii, biura, recepcji czy sekretariatu w administracji rządowej, szczebla centralnego i wojewódzkiego, w przedsiębiorstwach korporacyjnych, firmach motoryzacyjnych i innych instytucjach. W szkoleniu może brać udział każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę lub chce rozpocząć pracę sekretarki/asystentki.

Program szkolenia

Podstawowe zagadnienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 • System kancelaryjny: zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, określanie systemu kancelaryjnego
 • Przygotowania i redagowanie dokumentów biurowych, z uwzględnieniem szczegółowej charakterystyki pism urzędowych, ze względu na ich formę, obieg, stopień pilności oraz stopień zabezpieczenia tajemnicy
 • Dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
 • Postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną
 • Rejestrowanie przesyłek wpływających i wychodzących oraz pism wewnętrznych
 • Ewidencja dokumentów przychodzących i wychodzących
 • Porządkowanie i przechowywanie pism, akt spraw i innych dokumentów
 • Procedury dotyczące wysyłania pism
 • Sporządzanie odwzorowań cyfrowych

RODO

 • Dane osobowe
 • Informacje anonimowe, informacje o firmach
 • Przetwarzanie
 • Administrator i współadministratorzy danych
 • Zakres stosowania RODO
 • Wyłączenie RODO
 • Zasady przetwarzania RODO
 • Zgoda w RODO i warunki jej wyrażenia
 • Szczególne kategorie danych i ich przetwarzanie
 • Prawa osoby, której dane dotyczą
 • Obowiązki powiadomienia i ewidencjonowania ochrony danych osobowych
 • Zasoby niezbędne do realizacji czynności związanych z operacjami przetwarzania danych osobowych
 • Potencjalne przyczyny niepożądanego zdarzenia, które mogą spowodować naruszenie praw i wolność osób fizycznych
 • Potencjalne zagrożenia
 • Katalogowanie skutków naruszenia praw i wolności osób fizycznych, opis istotności
 • Tajemnica służbowa
 • Praktyczne zagadnienia ochrony tajemnicy informacji niejawnych, w oparciu o Ustawę o Ochronie Informacji Niejawnych
 • Odpowiedzialność prawna

Etykieta i protokół dyplomatyczny

 • Etykieta biznesu i jej związek z zasadami protokołu dyplomatycznego
 • Protokół dyplomatyczny
 • Kultura organizacji urzędu, przedsiębiorstwa korporacyjnego
 • Różnice kulturowe w etykiecie biznesu
 • Wizerunek według zasad etykiety: autoprezentacja w sytuacjach służbowych
 • Powitania – formy i zasady pierwszeństwa
 • Przedstawienie osób – formy i zasady pierwszeństwa
 • Zasady prezentacji osób
 • Rozmieszczanie ważnych gości, klientów przy stole na naradach, spotkaniach służbowych
 • Wchodzenie do pomieszczeń, etykieta windy
 • Dystans w kontaktach międzyludzkich, uścisk dłoni
 • Etykieta wizytówki
 • Podstawowe formy grzecznościowych w korespondencji
 • List oficjalny, służbowy, układ listu, wstępne i końcowe zwroty grzecznościowe, anglosaskie, francuskie, hiszpańskie i polskie terminy grzecznościowe
 • Wysyłanie listów, netykieta – netiquette

Kluczowe kompetencje twarde w pracy sekretarki/asystentki

 • Zasady organizacji spotkań biznesowych, organizacja sali konferencyjnej, przygotowanie prezentacji i wsparcie w trakcie ich prowadzenia
 • Zasady współpracy z osobą zarządzającą, prowadzenie kalendarza szefa
 • Profesjonalna obsługa klienta, reprezentowania siebie i firmy w kontakcie z klientem, marketing i public relactions na usługach sekretariatu

Kluczowe kompetencje miękkie w pracy sekretarki/asystentki

 • Sposoby efektywnego zarządzania sobą w czasie, ustalania priorytetów, sprawnego planowania zajęć, eliminowania tzw. Rozpraszaczy
 • Sposoby skutecznego porozumiewania, rozpoznawania i dopasowywania do różnych typów rozmówców, przebiegu procesów komunikacji: kanały informacyjne i szumy
 • Asertywne sposoby, które ułatwiają kontakt z współpracownikiem i klientem, zdiagnozowanie własnej asertywności, skupienie się na własnej roli w tworzeniu kultury firmy, przedsiębiorstwa, urzędu

Zapisy ON-LINE lub osobiście w siedzibie WST: Katowice, Rolna 43.

powrót

kierunek
Akademia sekretarek w oparciu o RODO i protokół dyplomatyczny

rodzaj:
kurs

temat:
Akademia sekretarek w oparciu o RODO i protokół dyplomatyczny

czas trwania:
16 godzin

rekrutacja online
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie