AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Bezpieczeństwo obiektów handlowych

Bezpieczeństwo obiektów handlowych

Bezpieczeństwo obiektów handlowych

Cel kursu

Wsparcie właścicieli , zarządców i innych osób funkcyjnych poprzez wskazanie rzeczywistych zagrożeń dla obiektów handlowych, zgromadzonego w nich mienia, osób pracujących i przebywających na ich terenie oraz dla systemów zabezpieczających funkcjonowanie obiektów tego rodzaju, a także poprzez przedstawienie sposobów właściwego rozpoznawania tych zagrożeń, przeciwdziałania im oraz ograniczania ewentualnych skutków.

Adresaci kursu

Kurs kierowany jest do właścicieli, administratorów, zarządców i pracownicy obiektów handlowych oraz do specjalistów i koordynatorów ds. bezpieczeństwa, dyrektorów administracyjnych i operacyjnych.

Program kursu

  • Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami organizacji systemu bezpieczeństwa obiektów handlowych.
  • Zagrożenia dla obiektów handlowych.
  • Polityka bezpieczeństwa – jako podstawa systemu bezpieczeństwa obiektu handlowego.
  • Systemy i procedury bezpieczeństwa ochrony obiektów handlowych.
  • Rola osób zarządzających firmą oraz kierujących zespołami pracowników w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa w obiekcie (obiektach) firmy.
  • Zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom w obiektach handlowych oraz zasady interweniowania


Masz pytania? napisz do nas: cse@wst.com.pl lub zadzwoń: 695 450 010

Zgłoszenia można wysyłać również na adres email: monika.bajorska@wst.com.pl. Należy podać: imię, nazwisko, nr tel.

powrót

kierunek
Bezpieczeństwo obiektów handlowych

rodzaj:
kurs

temat:
Bezpieczeństwo obiektów handlowych

czas trwania:
6 godzin (zegarowych)

koszt szkolenia:
600 zł


DOFINANSOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ
Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

rekrutacja online
© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie