Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

xecutive Project Management for AEC Industry kurs zarządzania projekt budowlany architektoniczny szkolenie katowice śląsk

Executive Project Management for AEC Industry - Praktyczny kurs zarządzania projektami budowlanymi i architektonicznymi

xecutive Project Management for AEC Industry kurs zarządzania projekt budowlany architektoniczny szkolenie katowice śląsk

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zbudowanie kompletnego i spójnego zestawu umiejętności, pozwalającego skutecznie realizować cele przedsięwzięć doradczych, projektowych i inwestycyjnych w branży architektonicznej i budowlanej. Program zajęć kładzie nacisk na praktyczny wymiar zarządzania projektami korzystając z:

 • doświadczenia zawodowego prowadzących
 • angażujących warsztatów, opartych o rzeczywiste przypadki problemów projektowych (case study)
 • praktycznych przykładów zastosowania dla każdej z przedstawianej koncepcji

Uczestnicy konsekwentnie budują kompetencje pozwalające na samodzielne:

 • definiowanie celu, zakresu i kryteriów sukcesu projektu
 • budowanie zrozumiałego i kompletnego budżet projektu
 • tworzenie harmonogramów wiążących cele biznesowe z ryzkami projektu i otoczeniem zewnętrznym projektu
 • skuteczne zarządzanie komunikacją i przepływem informacji na projekcie
 • zarządzenie relacjami w zespole projektowym
 • prognozowanie wyniku projektu
 • zarządzanie ryzykami projektu
 • praktyczne wykorzystanie nowoczesnych metodyk zarządzania projektem (Agile Construction, Lean Construction)
 • dostosowanie zakresu korzystania z metodyki BIM do potrzeb i dojrzałości organizacji projektowej

Adresaci szkolenia

Szkolenie przygotowane specjalnie pod kątem wyzwań, które spotykają w swojej codziennej pracy zarządzający zespołami lub aktywnie uczestniczący w realizacji projektów:

 • Projektanci
 • Architekci
 • Kierownicy Budów
 • Koordynatorzy Budów
 • Menadżerowie Projektów

Praktyczny wymiar szkolenia uwzględnia specyfikę realizacji projektów w obszarze architektury i budownictwa. Nowe umiejętności uczestników przekładają się na skuteczność realizacji celów stawianych sobie przez:

 • biura projektowe
 • biura architektoniczne
 • firmy consultingowe zajmujące się nadzorami budowlanymi
 • generalnych wykonawców robót budowlanych
 • zarządy infrastruktury drogowej
 • zarządy infrastruktury kolejowej
 • zarządy infrastruktury podziemnej
 • zarządy infrastruktury wodnej i środowiskowej
 • zarządców nieruchomości
 • producentów materiałów budowlanych

Program szkolenia

 • Podstawy zarządzania projektem
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Definiowanie ryzyk związanych z projektem
 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Zarządzanie harmonogramem projektu
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie komunikacją i informacją
 • Zarządzanie kontraktem / Zarządzanie zmianą
 • Podstawy administrowania projektem
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Prognozowanie wyniku projektu – kontroling projektu
 • Lean Construction
 • Agile Construction
 • Zarządzanie Relacjami
 • Wstęp do BIM


Masz pytania? napisz do nas: cse@wst.com.pl lub zadzwoń: 695 450 010

Zgłoszenia można wysyłać również na adres email: monika.bajorska@wst.com.pl. Należy podać: imię, nazwisko, nr tel.

powrót

kierunek
Executive Project Management for AEC Industry - Praktyczny kurs zarządzania projektami budowlanymi i architektonicznymi

rodzaj:
kurs

czas trwania:
11 godzin

koszt szkolenia:
760 zł

DOFINANSOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ
Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

rekrutacja online
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie