AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

xecutive Project Management for AEC Industry kurs zarządzania projekt budowlany architektoniczny szkolenie katowice śląsk

Executive Project Management for AEC Industry - Praktyczny kurs zarządzania projektami budowlanymi i architektonicznymi

xecutive Project Management for AEC Industry kurs zarządzania projekt budowlany architektoniczny szkolenie katowice śląsk

Cel szkolenia

S - Podniesienie wartości uczestnika kursu na rynku pracy opartym o zarządzanie i skuteczne egzekwowania projektów budowlanych i architektonicznych. Kurs pozwala uczestnikom osiągać ponadprzeciętne wyniki biznesowe na zarządzanych lub wykonywanych projektach dzięki:

 • Usystematyzowanej wiedzy o podstawowych elementach skutecznego zarządzania czasem, budżetem, jakością i zespołem projektowym
 • Praktycznym umiejętnościom definiowania, egzekwowania i kontrolowania najważniejszych procesów projektowych
 • Zrozumieniu i wykorzystaniu praktycznego podejścia do procesu podejmowania decyzji biznesowych
 • M - Przez przyswojenie kompletnej wiedzy popartej praktycznymi warsztatami uczestnik szkolenia posiądzie umiejętności pozwalające na samodzielne definiowanie i zarządzanie kluczowymi czynnikami sukcesu projektu, przez:

 • Dobór mierzalnych celów biznesowych projektu
 • Świadome kontrolowanie podstawowych ograniczeń i zasobów projektu: kosztów, czasu, jakości produktu końcowego, zaangażowania zespołu projektowego
 • Tworzenie środowiska pracy i dobór zestawu narzędzi umożliwiających efektywną komunikację w wewnątrz zespołu realizacyjnego jak i z interesariuszami zewnętrznymi
 • Umiejętne stosowanie nowoczesnych metodyk realizacji projektu z uwzględnieniem specyfiki branżowej i fizycznych ograniczeń związanych z realizacją produktu końcowego
 • A - Program szkolenia ułożony tak, aby uczestnik rozwijał swoje kompetencje stopniowo. Każdy z bloków wiedzy buduje podstawy coraz lepszego zrozumienia koncepcji projektu jako skutecznego środka do osiągania celów biznesowych. Zestaw praktycznych porad i warsztatów po zakończeniu każdego z działów pozwala uczestnikom szkolenia na usystematyzowanie wiedzy i zbudowanie własnego kontekstu dla przyswojonych informacji.

  R - Rynek projektów architektonicznych i budowlanych w Polsce wchodzi właśnie w okres gwałtownych zmian. Coraz większe zapotrzebowanie na inwestycje łączące w sobie dużą liczbę różnorodnych specjalizacji, technologii a nawet kulturowo odmiennych zespołów wymusza na całej branży usystematyzowanego podejścia do zarządzania projektami. Niska produktywność zespołów realizacyjnych i wysoki udział projektów przekraczających zakładane budżety prowadzi do braku stabilności w całym sektorze budownictwa i architektury. Z drugiej strony powszechnie dostępna, szeroka baza wiedzy o zarządzaniu projektami jest niedostosowana do specyfiki projektowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych i utrudnia specjalistom pozyskanie przydatnej i praktycznej wiedzy w krótkim czasie.

  T - Szkolenie zorganizowane w spójne bloki tematyczne pozwalają na zbudowanie i przyswojenie nowych umiejętności w ciągu dwóch dni 13 godzin zegarowych.

  Adresaci szkolenia

  Szkolenie przygotowane specjalnie pod kątem wyzwań, które spotykają w swojej codziennej pracy zarządzający zespołami lub aktywnie uczestniczący w realizacji projektów:

  • Specjaliści
  • Projektanci
  • Architekci
  • Kierownicy Budów
  • Koordynatorzy Budów
  • Menadżerowie Projektów

  Praktyczny wymiar szkolenia uwzględnia specyfikę realizacji projektów w obszarze architektury i budownictwa. Nowe umiejętności uczestników przekładają się na skuteczność realizacji celów stawianych sobie przez branże takie jak:

  • architektura
  • usługi inżynieryjne
  • budownictwo
  • górnictwo i geologia
  • zamówienia publiczne
  • zarządy infrastruktury i nieruchomości

  Program szkolenia

  • Podstawy zarządzania projektem
  • Definiowanie zakresu projektu
  • Definiowanie ryzyk związanych z projektem
  • Zarządzanie budżetem projektu
  • Zarządzanie harmonogramem projektu
  • Zarządzanie zespołem
  • Zarządzanie komunikacją i informacją
  • Zarządzanie ryzykiem projektu
  • Zarządzanie kontraktem / Zarządzanie zmianą
  • Prognozowanie wyniku projektu – kontroling projektu
  • Lean Construction - podstawy

  OSOBA PROWADZĄCA

  Łukasz Topoliński - Magister Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej od początku starający się połączyć pasję tworzenia z praktycznym podejściem do zarządzania projektami i zespołami. Ukończył studia Zarządzania i Ekonomii a także studia podyplomowe MBA Franklin University i Kontroling Finansowy na Akademii Leona Koźmińskiego po to by jeszcze lepiej zrozumieć i wdrażać dobre praktyki, które stoją za zyskownymi projektami. Na każdym etapie dotychczasowej kariery zawodowej poznawał od strony praktycznej i wdrażał technologie składające się na środowisko projektu BIM. Rozpoczynał od tworzenia modeli przestrzennych projektów drogowych w ramach prac dla Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. i projekcie węzła drogowego Rzeszów Zachód. Następnie jako Project Manager wykorzystywał w trakcie przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych najnowsze metody skaningu laserowego, wspomagania i sterowania maszyn budowlanych, modelowania i monitorowania postępu robót na poziomie BIM 4D i BIM 5D. Wchodząc w skład międzynarodowego zespołu menedżerskiego brał udział w implementowaniu środowiska BIM 5D na największym obecnie projekcie infrastrukturalnym w Europie: Obwodnicy Autostradowej Sztokholmu (E4 Stockholm By-pass). Właściciel firm działających w obszarze konsultingu oraz IT: Topoliński Consulting, Plainly.pl oraz BIM Process Sp. z o.o. Skupiony na podnoszeniu efektywności i jakości pracy w sektorze architektury i budownictwa dzięki wykorzystaniu potencjału BIM i nowoczesnych metod zarządzania projektami.

  TERMIN KURSU: 25.10.2022 – 26.10.2022

  Zajęcia prowadzone są w godz. 08:30 - 16:00

  Zapisy ON-LINE na kurs trwają do 18 października 2022 r.

  Rejestracja prowadzona jest online. Po zebraniu grupy przedstawiciel Uczelni kontaktuje się w sprawie dopełnienia formalności związanych z zapisaniem się na kurs. Potwierdzeniem zapisu będzie wpłata zaliczki 100 zł. na rachunek bankowy. W tytule proszę podać imię i nazwisko i nazwę kursu. Konto uczelni: ING Bank Śląski 87 1050 1214 1000 0022 8423 0881

  Masz pytania? napisz do nas: cse@wst.com.pl lub zadzwoń: 695 450 010

  powrót

  kierunek
  Executive Project Management for AEC Industry - Praktyczny kurs zarządzania projektami budowlanymi i architektonicznymi

  rodzaj:
  kurs

  czas trwania:
  13 godzin


  koszt szkolenia:
  1500 zł

  forma szkolenia:
  zajęcia stacjonarne

  rekrutacja:
  on-line

  DOFINANSOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ
  Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

  rekrutacja online
  © 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie