Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Kontrole okresowe stan techniczny obiekt budowlany Prawo Budowlane Szkolenie Katowice Kurs Śląsk

Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo Budowlane. Książka obiektu budowlanego.

Kontrole okresowe stan techniczny obiekt budowlany Prawo Budowlane Szkolenie Katowice Kurs Śląsk

Skorzystaj z dofinansowania do 80% na realizację dowolnego szkolenia dla pracowników i pracodawców firm MMŚP szczegóły: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących okresowych i doraźnych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz prowadzenia książki obiektu budowlanego. Przedstawienie zagadnień i procedur dotyczących kontroli oraz książki obiektu budowlanego w sposób przystępny i zrozumiały. Nabycie umiejętności zastosowania omawianych przepisów w praktyce.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowany jest do: właścicieli, zarządców, administratorów obiektów budowlanych, osób dokonujących kontrole okresowe i doraźnych obiektów budowlanych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie książek obiektów budowlanych

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do tematu i podstawy prawne
 • Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego
 • Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych i doraźnych obiektów budowlanych
 • Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych
 • Rodzaje kontroli okresowych i doraźnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych
 • Książka obiektu budowlanego, kiedy jest wymagana, zasady prowadzenia wpisów
 • Konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego – wybrane zagadnienia
 • Sankcje karne w świetle ustawy Prawo budowlane
 • Sankcje karne w świetle ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
 • Podsumowanie, pytania, dyskusja

Zapisy ON-LINE lub osobiście w siedzibie WST: Katowice, Rolna 43.

powrót

kierunek
Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo Budowlane. Książka obiektu budowlanego.

rodzaj:
kurs

czas trwania:
6 godzin

koszt szkolenia:
600 zł


rekrutacja online
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie