Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Kurs odzież specjalna w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Odzież specjalna jako środek ochrony indywidualnej

Kurs odzież specjalna w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Skorzystaj z dofinansowania do 80% na realizację dowolnego szkolenia dla pracowników i pracodawców firm MMŚP szczegóły: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Adresaci kursu

Kurs przeznaczony jest do osób związanych z branżą produkcyjną odzieży specjalnej, do kadry kierowniczej i pracowników firm, w których wykorzystuje się odzież specjalną, do osób sporządzających specyfikację przy przetargach i zamówieniach tego typu odzieży, jak też do sportowców, uczestników ekspedycji naukowo badawczych oraz zwykłych użytkowników odzieży.

Cel kursu

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wymaganiami prawnymi dotyczącymi doboru odzieży specjalnej jako środka ochrony indywidualnej oraz omówienie asortymentów, budowy, właściwości użytkowych i technologii odzieży specjalnej.

Program kursu

 • Środki ochrony indywidualnej – definicja i rodzaje. Środki ochrony indywidualnej w ujęciu Dyrektywy 89/656/EWG, kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Specjalne wyroby odzieżowe jako środki ochrony indywidualnej.
 • Asortyment i klasyfikacja odzieży specjalnej.
 • Identyfikacja zagrożeń oraz określanie ryzyka zawodowego dla potrzeb doboru środków ochrony indywidualnej.
 • Metody doboru środków ochrony indywidualnej.
 • Charakterystyka odzieży chroniącej przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, chemicznymi, biologicznymi, termicznymi, antyelektrostatycznych.
 • Polskie normy określające właściwości materiałów przeznaczonych na odzież specjalną.
 • Właściwości użytkowe oraz wymagania stawiane odzieży specjalnej w zależności od przeznaczenia, pełnionej funkcji i warunków użytkowania.
 • Cechy konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe decydujące o funkcjonalności odzieży specjalnej.

W ramach zajęć praktycznych słuchacze opracują dokumentację dla wybranego asortymentu odzieży specjalnej, która składa się z dwóch części:

 • Część 1: projektowanie plastyczne i założenia projektowe: Opis i rysunek wyrobu. Identyfikacja zagrożeń oraz określanie ryzyka zawodowego dla zaprojektowanego specjalistycznego wyrobu odzieżowego. Analiza właściwości użytkowych i eksploatacyjnych. Zestawienie i selekcja kryteriów jakości.
 • Część 2: projektowanie materiałowe i technologiczne: Dobór materiałów zasadniczych i dodatków: kolorystyka, wzór, surowiec, charakterystyka parametrów struktury budowy oraz właściwości. Dobór technologii.

Zajęcia

Zajęcia odbywają się w modułach 12 spotkań po 5 godzin.Masz pytania? napisz do nas: cse@wst.com.pl lub zadzwoń: 695 450 010

Zgłoszenia można wysyłać również na adres email: monika.bajorska@wst.com.pl. Należy podać: imię, nazwisko, nr tel.

powrót

kierunek
Odzież specjalna jako środek ochrony indywidualnej

rodzaj:
kurs

czas trwania:
60 godzin

koszt szkolenia:
2000 zł


DOFINANSOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ
Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

rekrutacja online
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie