Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Oświadczenia majątkowe – aspekt praktyczny

Oświadczenia majątkowe – aspekt praktyczny

Oświadczenia majątkowe – aspekt praktyczny

Cel kursu

Nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłową realizację obowiązku złożenia bądź przyjęcia oświadczenia majątkowego, uniknięcia negatywnych skutków niezrealizowania bądź nieprawidłowego zrealizowania wyżej wskazanego obowiązku, a także uzyskanie informacji o planowanych zmianach przepisów dotyczących sfery oświadczeń majątkowych, wprowadzanych ustawą o jawności życia publicznego.

Program kursu

  • Wprowadzenie – definicje, pojęcia podstawowe.
  • Osoby obowiązane do składania oświadczeń majątkowych – zakres podmiotowy.
  • Informacje podlegające obowiązkowemu ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym – zakres przedmiotowy.
  • Osoby obowiązane do przyjęcia oświadczenia majątkowego – zakres uprawnień i obowiązków.
  • Kompetencje Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innych uprawnionych organów do analizy i kontroli oświadczeń majątkowych.
  • Odpowiedzialność za niezrealizowanie powinności wynikających z obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego.
  • Warsztaty, studium przypadku.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do osób zarządzających oraz pracowników administracyjnych jednostek organizacyjnych, pracowników samorządowych, pracowników urzędów państwowych, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy służb policyjnych i specjalnych, pracowników przedsiębiorstw państwowych zajmujących znaczące stanowiska, pracowników agencji państwowych.

Masz pytania? napisz do nas: cse@wst.com.pl lub zadzwoń: 695 450 010

Zgłoszenia można wysyłać również na adres email: monika.bajorska@wst.com.pl. Należy podać: imię, nazwisko, nr tel.

powrót

kierunek
Oświadczenia majątkowe – aspekt praktyczny

rodzaj:
kurs

temat:
Oświadczenia majątkowe – aspekt praktyczny

czas trwania:
16 godzin (zegarowych)

koszt szkolenia:
1500 zł


DOFINANSOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ
Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

rekrutacja online
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie