Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Kurs Specusatwa Drogowa

Specustawa drogowa – warsztaty dla początkujących

Kurs Specusatwa Drogowa

Skorzystaj z dofinansowania do 80% na realizację dowolnego szkolenia dla pracowników i pracodawców firm MMŚP szczegóły: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Cel kursu

Celem szkolenia jest pozyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej budowy dróg na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji tzw. specustawy drogowej. Uczestnicy zdobędą podstawy w zakresie poruszania się w obszarze specustawy drogowej w zakresie otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz nabywania nieruchomości.

Adresaci kursu

Szkolenie kierowane jest do pracowników organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorów – właściwi zarządcy dróg, architekci, projektanci, inżynierowie biorący udział w procesie inwestycyjnym.

Program kursu

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Zagadnienia wstępne

 • Specustawa – wprowadzenie. Początki specustawy, najważniejsze nowelizacje, czas obowiązywania
 • Przedmiot regulacji. Zakres obowiązywania. Korelacja z ustawą o drogach publicznych

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

 • Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie ZRID
 • Właściwość organu w sprawie wydania ZRID
 • Co oznacza odesłanie do KPA
 • Kompleksowość ZRID

Wniosek o ZRID

 • Konieczne opinie (w tym wymagania dotyczące wniosku o wydanie opinii)
 • Przejęcie nieruchomości
 • Ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości

Proces administracyjny

 • Wszczęcie postępowania (droga administracyjna; właściwość, zasady ogólne, terminy, doręczenia, pełnomocnik)
 • Udostępnianie akt
 • Dowody
 • Przeszkody procesowe

Decyzja ZRID

 • Korelacja art. 11f z art. 107 kpa
 • Przekazywanie właściwym zarządcom
 • Odwołanie od decyzji
 • Kara za niewydanie decyzji
 • Zmiana ZRID

Nabywanie nieruchomości pod drogi

 • Zatwierdzenie projektu, wydanie decyzji ZRID. Skutki i konsekwencje prawno-techniczne. Nabycie nieruchomości
 • Nabycie nieruchomości
 • Rygor natychmiastowej wykonalności (dziennik budowy przy rygorze)
 • Wygaszenie trwałego zarządu
 • Trwały zarząd z mocy prawa

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Zagadnienia wstępne

 • omówienie przykładowego wniosku o wydanie ZRID
 • przykładowej decyzji ZRID
 • pełnomocnik (jak wygląda prawidłowe pełnomocnictwo, czy musi być opłacone, co oznacza substytucja)
 • liczymy terminy

Zapisy ON-LINE lub osobiście w siedzibie WST: Katowice, Rolna 43.

powrót

kierunek
Specustawa drogowa – warsztaty dla początkujących

rodzaj:
kurs

temat:
Specustawa drogowa – warsztaty dla początkujących

czas trwania:
6 godzin

koszt szkolenia:
700 zł


rekrutacja online
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie