Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Kurs Transplantacji Włosów Metodą Regeneta Activa

Transplantacja Włosów Metodą Regenera Activa

Kurs Transplantacji Włosów Metodą Regeneta Activa

Skorzystaj z dofinansowania do 80% na realizację dowolnego szkolenia dla pracowników i pracodawców firm MMŚP szczegóły: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Cel szkolenia

Celem szkolenie jest nabycie wiedzy w zakresie metody wykonania zabiegu transplantacji włosów z wykorzystaniem bioptatów własnych pacjenta skóry wraz z mieszkami włosowymi i wykorzystaniem autologicznego przeszczepu komórek. Uczestnik pozna zasady wykonania znieczulenia miejscowego nasieńkowego. Nabycie umiejętności posługiwania się aparaturą medyczna specjalnie dedykowaną temu zabiegowi. Nauczy się zakładania szwów skóry głowy, jeżeli w przypadku poszczególnych pacjentów zachodzi taka konieczność. Uczestnik po szkoleniu nabędzie kompetencje do wykonywania samodzielnie zabiegu w warunkach gabinetu lekarskiego z zachowaniem zasad aseptyki.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do lekarzy medycyny którzy posiadają prawo wykonywania zawodu na terytorium RP, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów leczniczych zatrudniających osoby – uczestników szkolenia o kwalifikacjach o których mowa powyżej.

Program szkolenia

Część teoretyczna

  • Wykład z zakresu autologicznego przeszczepu komórek oraz komórek macierzystych.
  • Zasady wykonywania znieczuleń miejscowych nasieńkowych w specyficzny sposób w celu ochrony przyszłego bioptatu. Szkolenie z zakresu technologii pobierania wycinków i pełnej obsługi urządzenia medycznego.
  • Szkolenie z zakresu przygotowania i wykonania roztworu komórek wraz ze specyfiką ich podawania pacjentowi.
  • Część teoretyczna obejmuje również naukę sporządzania dokumentacji lekarskiej, zasady zbierania wywiadu lekarskiego ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji pacjenta do tego zabiegu.
  • Szkolenie z zakres dezynfekcji i zachowania zasad aseptyki przy wykonywaniu zabiegów z przerwaniem ciągłości skóry.

Część praktyczna

  • Przygotowanie pacjenta do zabiegu, wykonanie znieczulenia, pobranie wycinków
  • Szkolenie z zakresu obsługi aparatury medycznej oraz przygotowanie materiału biologicznego do podania pacjentowi.
  • Pod nadzorem lekarza szkolącego uczestnik szkolenia samodzielnie wykonuje zabieg przeszczepu.

Prowadzący szkolenie

dr n. med. Michał Ekkert - lekarz medycyny estetycznej, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończył w 1999r. w 2015r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od kilku lat prowadzi działalność jako lekarz medycyny estetycznej w sieci gabinetów na terenie województwa śląskiego oraz Polski. Ukończył wiele kursów i szkoleń specjalistycznych w zakresie medycyny estetycznej.

Rejestracja prowadzona jest on line. Po zebraniu grupy przedstawiciel Uczelni kontaktuje się w sprawie dopełnienia formalności związanych z zapisaniem się na kurs.

Rejestracja odbywa się ON-LINE natomiast zapisy osobiście w siedzibie WST: Katowice, Rolna 43.

powrót

kierunek
Transplantacja Włosów Metodą Regenera Activa

rodzaj:
kurs

czas trwania:
8 godzin

koszt szkolenia:
6500 zł

rekrutacja online
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie