Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

5 września ruszamy z nową promocją "NA OSTATNI DZWONEK"

5 września ruszamy z nową promocją NA OSTATNI DZWONEK

REGULAMIN PROMOCJI „NA OSTATNI DZWONEK”  W WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W KATOWICACH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH:
 

§ 1

 Promocja „NA OSTATNI DZWONEK” skierowana jest do kandydatów zapisujących się na studia na rok akademicki 2018/2019 i ) i obejmuje skorzystanie z promocji do 800 zł (w opłacie wpisowej oraz opłacie czesnego w semestrze pierwszym).

  • Kierunki: architektura, architektura wnętrz: podstawowa opłata rekrutacyjna, która wynosi 500 zł w okresie promocji „NA OSTATNI DZWONEK”,będzie wynosiła 1 zł.
  • Kierunki: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, wzornictwo, grafika oraz informatyka: podstawowa opłata rekrutacyjna, która wynosi 150 zł w okresie promocji „NA OSTATNI DZWONEK”,będzie wynosiła 1 zł.
  • Objęta promocją obniżka czesnego wynosi 101 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka.
  • Objęta promocją obniżka czesnego wynosi 301 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, grafika, wzornictwo.
  • W przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa w pkt 1c i 1d dotyczy ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.


§ 2

Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat na studia, który zapisze się na studia i złoży wymagane dokumenty w terminie 05.09.2018 – 20.09.2018.
 

§ 3

Promocja skierowana jest również do tegorocznych maturzystów, którzy nie otrzymali jeszcze świadectwa maturalnego a chcą zapisać się na studia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Osoby te zobowiązane są złożyć wszystkie dokumenty za wyjątkiem świadectwa dojrzałości wraz z oświadczeniem o dostarczeniu brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie.

 

§4

Promocja „ NA OSTATNI DZWONEK” obejmuje osoby rekrutujące się na pierwszy rok studiów: pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które miały już status studenta WST.

 

§ 5

Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie, zostać wydłużony lub przedterminowo zakończony.

 

§6

Promocja nie dotyczy studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych oraz nie łączy się z pozostałymi promocjami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie