Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program wsparcia dla uczelni, które zorganizują zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Celem programu jest uzupełnienie bądź pogłębienie poziomu wiedzy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022, którzy z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez ostatnie 3 semestry odbywali kształcenie w szkołach średnich w formie zdalnej,

Zapraszamy do skorzystania z dodatkowych zajęć, bezpłatnych zajęć mających na celu wyrównywanie poziomu wiedzy z następujących przedmiotów:
•  PODSTAWY RYSUNKU I PROJEKTOWANIA (prof. Adam Czech, mgr Marcin Bochenek) – oferta skierowana do studentów kierunku GRAFIKA i ARCHITEKTURA WNĘTRZ
•  PODSTAWY RYSUNKU I GEOMETRII WYKREŚLNEJ (dr inż. arch. Jan Muszyński, dr inż. arch. Ewa  Terczyńska) – oferta skierowana do studentów kierunku ARCHITEKTURA
•  MATEMATYKA (dr inż. Katarzyna Łuczak) – oferta skierowana do studentów kierunku INFORMATYKA
• CHEMIA I BIOLOGIA (dr Jolanta Mol, dr Marcin Cebula, dr Barbara Zawidlak Węgrzyńska – oferta skierowana do studentów KIERUNKU LEKARSKIEGO
Zajęcia obejmują 30 godzin dydaktycznych z każdego zagadnienia.

Terminy zajęć ustalone będą z prowadzącymi zajęcia.
Termin realizacji: do końca grudnia 2021 r.
 
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Zaliczenie przedmiotu odbywa się bez oceny oraz bez przyznania punktów ECTS.
2. Zajęcia są bezpłatne.
3. Osoby zapisane na zajęcia mają obowiązek w nich uczestniczyć.
TERMINY ZAPISÓW
8.11.2021 - 14.11.2021 W DZIEKANACIE UCZELNI LUB BEZPOŚREDNIO  U PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA.

Zapraszamy!

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie