Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Kolejna POZYTYWNA ocena PKA na kierunku Wzornictwo

Kolejna POZYTYWNA ocena PKA na kierunku Wzornictwo

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jako jedyna uczelnia w województwie śląskim kształcąca na kierunku Wzornictwo-projektowanie ubioru i biżuterii decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) otrzymała ocenę POZYTYWNĄ na poziomie studiów pierwszego stopnia w profilu praktycznym.
Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium odnoszące się do infrastruktury dydaktycznej zostało spełnione na ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ.
Jest to wyróżnienie dla Naszej Uczelni oraz wielka nagroda dla całej społeczności akademickiej za ciężką pracę i wytrwałość w dążeniu do sukcesu.

Uchwałą Nr 797/2015

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Z dnia 8 października 2015 r.

 

W sprawie oceny programowej na kierunku „architektura wnętrz” prowadzonym

na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na poziomie studiów pierwszego stopnia

O profilu praktycznym oraz studiów drugiego stopnia o profilu ogólno akademickim.

 

§ 1

                Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2055 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. Zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu sztuki, w sprawie jakości kształcenia na kierunku „wzornictwo” prowadzonym na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz studiów drugiego stopnia o profilu ogólno akademickim – wydaje ocenę

 

Pozytywną

 

§ 2

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „wzornictwo” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryteria odnoszące się do infrastruktury dydaktycznej zostało spełnione na ocenę „wyróżniająco”, a kryteria odnoszące się do koncepcji rozwoju kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, prowadzenia badań naukowych (działalności artystycznej), systemu wsparcia studentów w procesie uczelnia się oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości uzyskały ocenę w „w pełni”.

 

§ 3

 

Następna ocena programowa na kierunku „wzornictwo” w wymienionej w § 1 jednostce powinna nastąpić w roku akademickim 2021/2022.

 

§ 4

 

Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozparzenie sprawy.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.

 

§ 5

 

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

2) Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

 

Marek Rocki

 

 

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie