Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

nowy kierunek: ENERGETYKA WSPÓŁCZESNA. PROCESY, PROCEDURY, PROJEKTOWANIE ( TECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA).

nowy kierunek: ENERGETYKA WSPÓŁCZESNA.  PROCESY,  PROCEDURY,  PROJEKTOWANIE ( TECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO,  ARCHITEKTURA).

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach uruchomiła nowy kierunek studiów podyplomowych:
ENERGETYKA WSPÓŁCZESNA.  PROCESY,  PROCEDURY,  PROJEKTOWANIE ( TECHNOLOGIA, BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA).

Studia adresowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, w szczególności architektów,  absolwentów kierunku  budownictwo, pracowników branży energetycznej i innych specjalności, jak również do pracowników administracji różnych szczebli oraz działaczy samorządowych czynnych zawodowo, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności. 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu  szeregu zagadnień dotyczących współczesnej energetyki, ze szczególnym naciskiem na procesy zachodzące w  tym obszarze, obowiązujące procedury określające zasady eksploatacji, powstawania i przetwarzania oraz wykorzystania energii, a także projektowania obiektów związanych z powstawaniem i przetwarzaniem energii oraz obiektów energię te zużywających.

Całość procesów, procedur i projektowania przy uwzględnieniu współczesnych zasad ekologii, zrównoważonego rozwoju i synergii wszystkich wymienionych  elementów powinna pomóc przyszłym absolwentom tych studiów   w realizacji nowoczesnych, opartych o współczesną energetykę,  rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych i technologicznych.

Czas trwania 1 rok / 2 semestry / 240 godzin

Koszt 2450 zł / semestr.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i wyjazdów seminaryjnych prowadzone są zarówno w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43, jak i w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, przy Al. Korfantego 79 A.
Szczegółów udziela sekretariat Centrum Szkoleniowo – Informacyjnego GIG Tel. 32 259 26 17 lub 32 259 26 04.
 

więcej informacji znajdziesz tutaj

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie