Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Uwaga - od 15 sierpnia 2016 zmiany w przyznawaniu kredytów studenckich

Uwaga - od 15 sierpnia 2016 zmiany w przyznawaniu kredytów studenckich

Krótszy czas ubiegania się o kredyt studencki, szybsza wypłata kredytu, możliwość składania wniosków przez kandydatów na studia - to zmiany w udzielaniu kredytów studenckich, które wprowadza rozporządzenie ministra nauki.
Zmiany wejdą w życie 15 sierpnia.

Zmiany w zasadach, trybie i kryteriach udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich wchodzą w życie w związku z rozporządzeniem wydanym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jak napisał na Twitterze Piotr Mueller z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o ich wprowadzenie od dawna zabiegał m.in. Parlament Studentów RP.
 
Rozporządzenie m.in. zmienia termin ubiegania się o kredyt. W tym roku wnioski o przyznanie kredytu będzie można składać już od 15 sierpnia do 20 października. "Wcześniej można było dopiero około 1 października - po immatrykulacji" - wyjaśnia Mueller.
 
Jak informuje resort nauki, możliwość składania wniosków będą mieli też – poza studentami i doktorantami – również kandydaci na studia, którzy rozpoczną je od października 2016 r. Bank będzie mógł rozpatrywać wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia, a zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.
 
Dzięki zmianie przepisów możliwa będzie też szybsza wypłata kredytu. Zamiast, jak dotychczas, 31 marca następnego roku - najpóźniej 31 grudnia roku, w którym osoba ubiega się o kredyt.
 
Ponadto uelastyczniona zostanie rata kredytu. W roku akademickim 2016/2017 student lub doktorant uzyska możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu: obecnie obowiązujących 600 zł i 800 zł; albo nowych możliwości: 1 tys. zł (rata podwyższona) i 400 zł (rata obniżona).
 
Możliwa będzie też zmiana wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. Kredytobiorca będzie mógł złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.
 
Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Rozporządzenie ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. W roku akademickim 2016/2017 wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu wynosi 2,5 tys. zł na osobę w rodzinie, co pozwoli na zawieranie umów kredytu po weryfikacji przez banki wnioskodawcy pod kątem zabezpieczenia spłaty kredytu. W kolejnych latach maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ustali minister nauki i szkolnictwa wyższego na podstawie wniosków złożonych w poprzednim roku akademickim.
 
Szczegółowe informacje na temat wprowadzanych zmian są dostępne na stronie internetowej.
 
Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
 
Wniosek o przyznanie kredytu można składać w jednym z następujących banków: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
 
PAP - Nauka w Polsce

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie