AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja

Architektura - studia I i II stopnia

Studia Architektury w woj. Śląskim, Katowice

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku Architektura należą do jednych z najciekawszych ze względu na interesujące połączenie elementów wiedzy technicznej, szerokiej wiedzy ogólnej oraz sztuk pięknych. Podczas nauki studenci zapoznają się m.in. z zasadami kształtowania przestrzeni, metodami projektowania, technikami artystycznymi, a także przepisami techniczno-budowlanymi i przebiegiem procesu inwestycyjnego w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej. Dzisiaj architekt jest często deweloperem, menadżerem całego procesu inwestycyjnego, rzeczoznawcą budowlanym, zajmuje się inżynierią miejską, urbanistyką czy architekturą krajobrazu. We wszystkich tych dziedzinach jest miejsce dla ludzi z tytułem inżyniera architekta.

KANDYDAT NA ARCHITEKTURĘ POWINIEN:

 • Posiadać predyspozycje do prac manualnych i wyobraźnię przestrzenną,
 • Interesować się sprawami ludzi i otaczającym go światem oraz życiem bieżącym w jego kształcie przestrzennym,
 • Być osobą twórczą, pomysłową, oraz pewną siebie,
 • Posiadać zdolność do trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych, a co za tym idzie – przestrzennych.

STUDIA I STOPNIA

Studia I stopnia przygotowują do twórczej pracy projektowej w charakterze: architekta, urbanisty, planisty przestrzennego, inżyniera miejskiego, a także organizatora procesu inwestycyjnego. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł inżyniera architekta, upoważniający do kontynuacji nauki na studiach II stopnia i rozpoczęcia pracy np. asystenta projektanta, zdobywając niezbędne do dalszego rozwoju doświadczenie zawodowe.

CZAS TRWANIA

4-letnie studia inżynierskie (8 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek Architektura i UrbanistykaWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Teoria i podstawy projektowania architektury
 • Wstęp do projektowania architektonicznego
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Teoria urbanistyki i analiza urbanistyczna
 • Rysunek odręczny
 • Budownictwo ogólne
 • Mieszkalnictwo jednorodzinne
 • Projektowanie urbanistyczne zespołów mieszkaniowych
 • Planowanie krajobrazu i terenów zielonych
 • Grafika komputerowa
 • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
 • Użyteczność publiczna
 • Socjologia mieszkalnictwa i miasta
 • Proces inwestycyjny
 • Infrastruktura techniczna miasta
 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
 • Detal architektoniczno-urbanistyczny
 • Architektura współczesna
 • Konserwacja i modernizacja zabytków

PROFIL ABSOLWENTA

Profil absolwenta spełnia wysokie wymagania współczesnego rynku pracy, który poszukuje dobrze wykwalifikowanych specjalistów. Współczesny architekt to nie tylko projektant budynków, ale również urbanista budujący osiedla i miasta, specjalista tworzący założenia kompozycyjne i funkcjonalne większych przestrzeni zurbanizowanych oraz opracowania planistyczne całych regionów. Absolwent studiów I stopnia doskonale odnajdzie się w każdej z tych ról dzięki wykształconym w trakcie edukacji podstawowym umiejętnościom niezbędnym w tym zawodzie architekta. Posiada zdolności manualne do wykonania i prezentowania opracowań projektowych, wyczucie w kształtowaniu form i przestrzeni oraz charakteryzuje się dokładnością i konsekwencją w działaniu i projektowaniu.

STUDIA II STOPNIA

Studia uzupełniające magisterskie mają na celu ukształtowanie osobowości twórczej i zawodowej architekta o pełnych kompetencjach i kwalifikacjach. Student rozwijając swoje umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego, planowania przestrzennego oraz poszerzając wiedzę w dziedzinie sztuk pięknych, nauk technicznych i humanistycznych, wzbogaca ją dodatkowymi umiejętnościami kreatywnego myślenia i tworzenia.

CZAS TRWANIA

2-letnie studia magisterskie (4 semestry) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek Architektura i UrbanistykaWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Architektura przestrzeni publicznej
 • Psychologia i percepcja kompozycji
 • Zasady projektowania wnętrz
 • Modernizacja układów urbanistycznych
 • Projektowanie proekologiczne w architekturze
 • Projektowanie modelowe
 • Planowanie regionalne-obszary funkcjonalne
 • Układy komunikacyjne
 • Systemy inteligentne w architekturze
 • Wizualizacja projektów architektoniczno-urbanistycznych
 • Prowadzenie własnej firmy
 • Projektowanie parametryczne
 • Metodyka prac badawczych

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do samodzielnej pracy projektanta w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo-badawczych. Absolwenci mogą koordynować pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzać projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, a także starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych, a po ich zdobyciu samodzielnie projektować i kierować robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej. Absolwenci mogą również starać się o możliwość kontynuacji własnego rozwoju naukowego na uczelniach lub w innych instytucjach o profilu naukowym.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Biura projektowe i pracownie architektoniczne
 • Organy administracji państwowej
 • Firmy budowlano – architektoniczne
 • Agencje i biura nieruchomości
 • Agencje designerskie
 • Rzeczoznawstwo budowlane

kierunek
Architektura

rodzaj studiów
I stopnia (studia inżynierskie)
II stopnia (studia uzupełniające magisterskie)


rekrutacja online

tryb studiów
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
czesne za semestr: 5.100zł (4 raty x 1.350 zł/6 rat x 900 zł)

I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
czesne za semestr: 4.850zł (4 raty x 1.280 zł/6 rat x 850 zł)

II stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
czesne za semestr: 5.100zł (4 raty x 1.350 zł/6 rat x 900 zł)

II stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
czesne za semestr: 4.850zł (4 raty x 1.280 zł/6 rat x 850 zł)

WARUNKI REKRUTACJIOprogramowanie:

Oprogramowanie na kierunku Architektura Oprogramowanie na kierunku Architektura Oprogramowanie na kierunku Architektura Oprogramowanie na kierunku Architektura Oprogramowanie na kierunku Architektura Oprogramowanie na kierunku Architektura Oprogramowanie na kierunku Architektura Oprogramowanie na kierunku Architektura Oprogramowanie na kierunku Architektura


Zobacz zdjęcia


Architektura i Urbanistyka - Wernisaż wystawy architektury - woj Śląskie, Katowice
Wernisaż wystawy architektury

Architektura i Urbanistyka - Pracownia projektowa - woj Śląskie, Katowice
Pracownia projektowa

Architektura i Urbanistyka - Pracownia komputerowa - woj Śląskie, Katowice
Pracownia komputerowa kierunku Architektura

Architektura i Urbanistyka - Wystawa architektury na holu głównym - woj Śląskie, Katowice
Wystawa architektury na holu głównym

Architektura i Urbanistyka - Praca studenta - woj Śląskie, Katowice
Praca studenta

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie