AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja

Budownictwo - studia I i II stopnia

Studia Budownictwa w woj. Śląskim, Katowice

OPIS KIERUNKU

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Studia przygotowują specjalistów do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych oraz do organizowania produkcji elementów budowlanych i nadzoru wykonawstwa budowlanego. W czasie nauki istotną rolę odgrywa zapoznanie się z wymogami obowiązującymi w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

KANDYDAT NA BUDOWNICTWO POWINIEN:

 • Być osobą twórczą
 • Mieć ścisły, a zarazem otwarty na nowinki technologiczne umysł
 • Posiadać predyspozycje do projektowania

STUDIA I STOPNIA

Studia zaplanowane są w taki sposób, aby wyposażyć studentów w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym będą mogli w przyszłości sprostać wysokim wymaganiom stawianym współczesnej kadrze inżynierskiej. Studenci zapoznają się z rodzajami materiałów oraz technologiami wykorzystywanymi w budownictwie. Poznają podstawowe materiały budowlane i ich wytrzymałość, instrumenty pomiarowe, zasady rysunku technicznego, wymogi prawne projektowania dróg, mostów czy budynków.

SPECJALNOŚCI

 • Budownictwo mieszkaniowe
 • Budownictwo komunikacyjne
 • Budownictwo zrównoważone

CZAS TRWANIA

4–letnie studia inżynierskie (8 semestrów) – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek BudownictwoWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Geometria i rysunek techniczny
 • Mechanika teoretyczna
 • Materiały budowlane
 • Ergonomia i bhp w budownictwie
 • Wytrzymałość materiałów
 • Materiały budowlane
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Budownictwo ogólne
 • Geodezja
 • Geotechnika
 • Mechanika budowli
 • Podstawy projektowania konstrukcji
 • Grafika komputerowa (autocad)
 • System informacji przestrzennej, GIS
 • Technologia i organizacja budowy
 • Wycena i kosztorysowanie robót budowlanych
 • Kierowanie procesem inwestycyjnym
 • Renowacja budynków infrastruktury poprzemysłowej
 • Prowadzenie działalności budowlanej

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł inżyniera i posiada niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odpowiednie przygotowanie praktyczne z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Posiada również umiejętność projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołem i firmą budowlaną. Ma wiedzę z zakresu wytwarzania i doboru oraz stosowania materiałów budowlanych, a także technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

STUDIA II STOPNIA

Studia uzupełniające magisterskie mają na celu ukształtowanie osobowości twórczej i zawodowej magistra inżyniera o pełnych kompetencjach i kwalifikacjach wynikających z uzyskanej na studiach wiedzy i umiejętności. Absolwent przygotowany jest do podejmowania zadań związanych z problematyką budownictwa, organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym oraz do pracy związanej z projektowaniem obiektów żelbetowych, stalowych i drewnianych.

SPECJALNOŚCI

 • Budownictwo zrównoważone
 • Budownictwo mieszkaniowe

CZAS TRWANIA

2-letnie studia magisterskie (4 semestry) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek BudownictwoWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • matematyka zaawansowana
 • technologia betonów nowej generacji
 • wybrane zagadnienia teorii sprężystości i plastyczności
 • komputerowe wspomaganie projektów
 • złożone konstrukcje betonowe
 • złożone konstrukcje metalowe
 • konstrukcje zespolone stalowo-betonowe
 • pomiary inżynierskie
 • zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
 • prawo w budownictwie
 • współczesne problemy zarządzania inwestycjami

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają umiejętności teoretyczne i praktyczne niezbędne przy planowaniu inwestycji budowlanych i ich realizacji, a także przy wykonywaniu remontów, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych. Przygotowani są do zdobycia pełnych uprawnień w zakresie problematyki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa kolejowego, drogowego i mieszkaniowego, jak również do twórczej pracy naukowo-badawczej na potrzeby budownictwa.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Biura projektowe
 • Firmy budowlane
 • Laboratoria przemysłowe
 • Biura analiz i badań
 • Nadzór budowlany
 • Przemysł materiałów budowlanych
 • Jednostki administracji państwowej związane z budownictwem i architekturą,

kierunek
Budownictwo

rodzaj studiów
I stopnia (studia inżynierskie)
II stopnia (studia uzupełniające magisterskie)


rekrutacja online

tryb studiów
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
czesne za semestr: 2.700zł (4 raty x 710 zł/6 rat x 470 zł)

I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
czesne za semestr: 2.500zł (4 raty x 660 zł/6 rat x 440 zł)

II stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
czesne za semestr: 2.800zł (4 raty x 740 zł/6 rat x 490 zł)

II stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
czesne za semestr: 2.600zł (4 raty x 690 zł/6 rat x 460 zł)

WARUNKI REKRUTACJIOprogramowanie:

Oprogramowanie na kierunku Budownictwo Oprogramowanie na kierunku Budownictwo Oprogramowanie na kierunku Budownictwo Oprogramowanie na kierunku Budownictwo Oprogramowanie na kierunku Budownictwo Oprogramowanie na kierunku Budownictwo


Zobacz zdjęcia


Budownictwo - Laboratorium budowlane - woj Śląskie, Katowice
Laboratorium budowlane cz. 1

Budownictwo - Laboratorium budowlane - woj Śląskie, Katowice
Laboratorium budowlane cz. 2

Budownictwo - Laboratorium wytrzymałości - woj Śląskie, Katowice
Laboratorium wytrzymałości

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie