AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Projekty unijneEdukacja bez wykluczenia

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowania

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kompleksowy program rozwoju Uczelni szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

FOLK SUMMER SCHOOL – the way for cross-border intercultural dialogue

Uniwersytet Dziecięco – Młodzieżowy WST

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inwestycja w rozwój atrakcyjnych zawodów dostępnych w przemyśle motoryzacyjnym dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach poprzez realizację programu rozwoju praktycznego dla studentów kierunków mechatronika, grafika.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój

Projekt realizowany wspólnie z firmą SmallGIS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa.

Zainwestuj w swoją przyszłość.

Unia Europejska wspiera rozój Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rozbudowa i kompleksowy remont oraz zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Unia Europejska wspiera rozój Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzebu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny i gospodarczy.

Unia Europejska wspiera rozój Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Budowa i oposażenie w aparaturę specjalistyczną PN-T Silesia w Katowicach - w ramach Centrum biurowo usługowego Brynów Center I - świadczącego usługi w zakresie innowacji i transferu technologii.

Unia Europejska wspiera rozój Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie