Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaCzłowiek i przestrzeń – wspólny rozwój
szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: SmallGIS

Partner: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach wspólnie z krakowską firmą SmallGIS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W listopadzie 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum, które w styczniu 2018 roku podpisało umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu.

Wysokość dofinansowania wynosi 3 433 372,81 zł. Projekt dofinansowany jest na poziomie 100%.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek administracji publicznej w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych, co zostanie osiągnięte dzięki poszerzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności wykorzystania narzędziowego oprogramowania GIS. Inwestycja w rozwój umiejętności pracowników to ważny czynnik wpływający na sprawną realizację powierzonych im zadań. Rezultatem realizacji projektu będzie usprawnienie procesu prowadzenia oraz wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej, a co za tym idzie usprawnienie procedur związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz prowadzonymi w granicach jednostki inwestycjami.

Projekt polega na przeprowadzeniu szkoleń ramowych dla pracowników administracji publicznej na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim reprezentującym wydziały zajmujące się planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, zagadnieniami środowiskowymi, zasobem geodezyjno-kartograficznym oraz procesami inwestycyjnymi. Szkolenia realizowane są w formie warsztatów teoretyczno-praktycznych z wykorzystaniem otwartego oprogramowania typu Open Source o nazwie QGIS, jednego z najbardziej rozpowszechnionych i najlepiej rozwiniętych pakietów narzędzi do obsługi danych przestrzennych.
Dzięki wykorzystaniu darmowego oprogramowania wszyscy Uczestnicy szkoleń będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w sposób praktyczny – wdrażając nowe umiejętności w swojej codziennej pracy. Projekt obejmie pracowników administracji publicznej z obszaru całego kraju, a sesje odbywać się będą w siedmiu miastach: Szczecin, Gdańsk, Białystok, Warszawa, Wrocław, Kraków i Lublin.

Każda osoba zakwalifikowana do udziału w szkoleniach będzie brała udział w dwóch dwudniowych sesjach szkoleniowych rozdzielonych sesją zdalną, podczas której Uczestnicy będą rozwiązywać przygotowane zadania na platformie e-lerningowej. W ramach Projektu przeszkolonych zostanie 1005 osób.

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie