Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaInwestycja w rozwój atrakcyjnych zawodów dostępnych w przemyśle motoryzacyjnym dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach poprzez realizację programu rozwoju praktycznego dla studentów kierunków mechatronika, grafika.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III.: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działania 3.1.: Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wysokość dofinansowania wynosi 2.085.010,70 zł. Projekt dofinansowany jest na poziomie 97%.

Cel projektu: Projekt dotyczy podniesienia kompetencji oraz uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez studentów w dziedzinie motoryzacyjnej, dzięki uczelnianym programom stażowym, co bezpośrednio wpłynie na większą konkurencyjność studentów na rynku pracy i wzrost zatrudnienia w przyszłości przez największe firmy zajmujące się przemysłem motoryzacyjnym. Projekt obywa się w okresie 01.01.2018 – 30.09.2022 i skierowany jest do studentów z kierunków mechatronika i grafika w liczbie 244 osób.

Rezultat projektu: Projekt ma za zadanie odpowiedzieć na oczekiwania firm motoryzacyjnych współpracujących z uczelnią, przynieść trwałą poprawę systemu kształcenia kierunkowego skorelowanego z potrzebami rynku pracy. Osiągnięcie tego rezultatu, możliwe będzie głównie dzięki uzyskaniu odpowiednich kompetencji w trakcie trwania programów stażowych, wprowadzeniu nowych tematów zajęć dydaktycznych zwiększających wiedzę i doświadczenie studentów oraz poprzez aktywną współpracę z firmami, która bezpośrednio wpłynie na konkurencyjność oferty uczelni oraz wsparcie możliwości zatrudnieniowych studentów.Zapytania ofertoweZapytania ofertowe


Zapytania ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2021/T010 na przeprowadzenie zewnętrznych szkoleń certyfikowanych z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7 dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

W ramach zapytania ofertowego nr 01/11/2021/T010 na przeprowadzenie zewnętrznych szkoleń certyfikowanych z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7 dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach wybrano ofertę poniższego Wykonawcy:
PLCSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Juliana Konstantego Ordona nr 7B lok. 121
01-237 Warszawa
KRS: 0000754666, NIP: 5272868838, REGON: 381636783
Oferta była najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w postępowaniu.
Cena oferty brutto: 30 654,00 PLN zł bruttoTerminy najbliższych szkoleń

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie